Skogsviolens barn plockar upp skräpet i naturen

Förskolebarn får numera lära sig att plocka upp skräp som finns i naturen. Det är en del av förskolans arbete med hållbar utveckling. – Så ökar vi barnens medvetenhet, säger Helena Eriksson, projektpedagog.

  • Publicerad 08:28, 26 nov 2018

Nästa år kommer Sveriges förskolor att få en ny reviderad läroplan där det står att förskolan aktivt skall arbeta med hållbar utveckling. Många förskolor arbetar redan i dag med miljöfrågor och ett konkret exempel är att barnen får lära sig att plocka upp skräp som ligger i naturen.

En av de förskolor som arbetar med miljö är Skogsviolens förskola i Bergvreten. Förskolan har under hösten diskuterat vems ansvar det är att det ligger skräp i naturen. Barnen har blivit otroligt medvetna om sophantering och så fort de ser något skräp i naturen så har de plockat upp det, både när de är ute med föräldrarna i naturen eller om de är ute med förskolan.

Dante, 5 år, är ett av barnen på Skogsviolen som vet varför man inte ska slänga skräp i naturen.

– För att då äter djuren plast och när dom får i sig plasten sväller dom upp i magen. Då kan djuret inte få i sig någon mat och då dör dom, säger han.

Skogsviolens barn har besökt Ica Bergvreten där de fått panta flaskor som de hittat i naturen, pengarna som dom fått in har skänkts till Rädda barnen.

Barnen har även fått göra egna batteriholkar, som man sedan fått ta med sig hem och samlat in familjens batterier i.
– För att nå visionen om ett samhälle där ingen skräpar ner, behöver barn och unga lära sig om skräpets miljöpåverkan och hur vi tar hand om våra resurser på ett hållbart sätt, säger Helena Eriksson, projektpedagog.