Rektor Semira Vikström har drivit förändringen på Visättraskolan som nu får toppbetyg av Skolinspektionen. Foto: Jonas Gosende Grönvik

Skola i Huddinge hyllas av Skolinspektionen

Visättraskolan har gått från en av Huddinges problembarn till bäst i klassen på sex år. I Skolinspektionens nya kvalitetsgranskning får skolan högsta betyg i alla kategorier och skolans rektor överöses med beröm.

  • Publicerad 17:56, 6 feb 2019

Året är 2012. Skolinspektionen konstaterar efter en inspektion att den kommunala låg- och mellanstadieskolan Visättraskolan har brister i ledning, studiero, undervisning och särskilt stöd. Läsåret efter inspektionen går 225 elever i skolan och endast 69 procent av lärarna är behöriga. Hälften av eleverna klarar inte minst godkänt i alla ämnen.

Det är nu Semira Vikström kliver in.

– Hon började styra upp skolan ur ett helhetsperspektiv. Inte bara lektionerna, utan även rasterna, korridorerna och matsalen. Allt måste funka för att det ska bli en bra skola för eleverna, säger Kjell Gyllenswärd, utredare på Skolinspektionen.

Han var nyligen två dagar på Visättraskolan och satt med på lektioner, iakttog rastaktiviteter och intervjuade elever, lärare och skolledning. Resultatet?

"En av de bästa skolorna"

– Det är en av de bästa skolor jag har varit på under mina nio år på Skolinspektionen och då har jag ändå varit på ungefär 250 skolor.

Skolan har i dag ett högt söktryck och har vuxit till omkring 400 elever. Både andelen behöriga lärare och andelen elever som klarar minst godkänt har vuxit till kring 80 procent.

Skolinspektionen har än så länge tittat på nio grundskolor i Huddinge och Visättraskolan är den enda som inte har fått någon bakläxa.

SE GLÄDJEN. Sean banan överraskar Visättraskolan på lunchrasten

Kjell Gyllenswärd är särskilt imponerad över skolans raster...

– De har arbetat mycket med aktiva raster och det har varit väldigt framgångsrikt. När det är organiserade lekar har eleverna alltid något att göra. Då är eleverna redo för lektion när de kommer in igen och det blir inte massa konflikter att lösa.

...och rektor Semira Vikströms ledarskap:

– Hon har väldigt bra kommunikationsförmåga. Det fanns lärare på skolan redan innan, men alla kom inte till sin rätt. Hon har släppt loss alla lärares energi på ett bra sätt, möjliggjort för dem att vara bra lärare.

Visättraskolans rektor en av landets bästa

Eleverna älskar sin skola

Även eleverna var nöjda med sin skola.

– De öste lovord över skolan och sin rektor. Det verkar handla om att man kommunicerar mycket med dem. Personalen känner att ledningen bryr sig om dem och eleverna känner att alla lärarna bryr sig om dem.

Skolan fick så pass bra resultat att Skolinspektionen valde att lyfta fram skolan som ett gott exempel i en artikel på myndighetens hemsida. Det är också en del av Skolinspektionens nya modell "regelbunden kvalitetsgranskning". Istället för att bara titta på bristerna lyfter myndigheten också det som är bra.

– Vi fortsätter med den gamla modellen för de som behöver skarpare tillsyn. Då handlar det om att leva upp till författningar och lagkrav. Med den här modellen kan vi lyfta upp positiva exempel och det som fungerar bra, säger Kjell Gyllenswärd.

Visättras lärare leker på rasten - för en tryggare skola

Lärarflykt? Nej. Visättraskolans lärare stannar kvar - "Lönen betyder inte allt"

Skolinspektionens nya granskning

Huddinges skolor är några av de första som har fått testa Skolinspektionens nya tillsynsmodell "regelbundna kvalitetsgranskningar".

I vanlig tillsyn pekar myndigheten ut brister då skolan inte lever upp till krav i lagar och förordningar. Med denna modell granskar Skolinspektionen även välfungerande skolor och lyfter det som de gör bra.

Under vårterminen har Semira Vikström tillfälligt tagit över på Glömstaskolan som har haft problem med sitt kvalitetsarbete. Foto: Henrik Lindstedt