GRIMSTASKOLAN. En brand bröt ut på Grimstaskolan under förra fredagen - igen. Foto: Charlotte Arwedsson

Skola i Upplands Väsby evakuerad efter brand

Grimstaskolan utrymdes under förra fredagen efter en brand. Eleverna på skolan har evakuerats och inga skador till följd av branden har rapporterats.

  • Publicerad 10:39, 4 okt 2019

Skolans elever och personal fick under förra fredagsförmiddagen utrymma skolan efter att en brand ska ha brutit ut på en toalett. Branden kunde snabbt släckas, men på grund av rökutvecklingen får skolan stänga för dagen. Ingen ska ha kommit till skada.

– Det har varit en brand på en toalett. Branden är släckt och vi kollar på skador nu och håller på att ventilera ut röken, säger Björn Johansson, ledningsoperatör på Storstockholms räddningscentral.

Larmet kom in till räddningstjänsten 09.32.

Ännu är det oklart vad som orsakat branden.

– En anmälan är upprättad angående branden, säger Eva Nilsson, presstalesperson vid polisregion Stockholm.

Under fredagen inleddes även ett krishanteringsarbete av kommunen till följd av branden.

Synnöve Fridén, chef för de kommunala skolorna, meddelar att skolundervisningen avbröts på grund av branden. Orsaken uppges vara den omfattande rökutvecklingen i skolans lokaler efter branden.

– På måndag tas undervisningen upp igen, säger hon till Vi i VäsbyDirekt.

Hur påverkar det här barnen?

– Det finns nog lika många svar som det finns barn, och är svårt att säga. Men det är klart att det föder en oro hos både barn och vuxna. Vi kommer följa upp med stödsamtal för de som behöver, säger hon.

Vad gör ni härnäst?

– Vi står i kontakt med alla involverade. Vi resonerar om hanteringen i närtid, alltså i dag fredag, och inför måndag. Men vi kommer fortsätta ha dialog om vad man behöver göra. Skolan har ett internt värdegrundsarbete för att arbeta med det här, säger hon och tillägger:

– Nu fokuserar vi på vad som måste göras i dag. Det vi gör på längre sikt blir en senare fråga.

Det här är tredje gången det brinner på skolan det senaste året. Under vårterminen eldhärjades taket på skolans huvudbyggnad. En vecka tidigare fick skolan utrymmas i samband med en brand på en toalett. Ingen person kom till skada i samband med dessa bränder.

Hur gör man från skolans sida för att det inte ska hända igen?

– Skolledning och tf verksamhetschef för kommunal regi kommer att skyndsamt planera för insatser i samarbete med övriga kontor som ingår i kommunens trygghetsråd där kommun, polis, räddningstjänst, bostadsbolag och andra nyckelaktörer ingår, skriver Margareta Slevin, tf rektor på Grimstaskolan, i ett mail.

Stockholm Direkt