STÖD. Den nya handlingsplanen ska hjälpa båda elever och lärare att agera mot våld och hedersförtryck. Foto: Mostphotos

Skolans arbetet mot våld och förtryck stärks

Stockholms stads skolor ska bli bättre i arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom en ny handlingsplan ska både personal och elever få mer kunskap inom ämnet och stöd att agera.

  • Publicerad 10:06, 8 nov 2019

I fjol kom revisionskontoret med en rapport som visade att kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är för låg inom skolan i Stockholms stad. Utbildningsnämnden har därför tagit fram en handlingsplan, och på nämndens sammanträde den 14 november ska den klubbas.

– Det är verkligen dags att vi tar tag i det här ordentligt. Planen har tagits fram i samarbete med många rådgivande organisationer som är experter inom ämnet vilket känns tryggt, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl. 

I handlingsplanen beskrivs bland annat exempel på psykiska och fysiska varningssignaler och tidiga tecken på att någon far illa. Den ger också vägledning i bemötande och agerande om man misstänker att en elev kan vara utsatt. Målet är att skolpersonal ska kunna fånga upp drabbade i ett tidigt skede.

– Det plikt att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn är utsatt, men det kan vara svårt att veta vilka tecken man ska leta efter och vilka befogenheter och skyldigheter man har. Det reder planen ut, säger Lena Holmdahl.

Även eleverna ska få mer kunskap inom området.


– Vi vill integrera information om våld och hedersförtryck i undervisningen på ett tydligt sätt. Det är viktigt att elever som är utsatta förstår att det man upplever inte är okej, och att det finns hjälp att få, säger Lena Holmdahl.

Stockholm Direkt