SKOLBIBLIOTEK. Inget av skolbiblioteken på grundskolorna i Upplands Väsby kommun har någon skolbibliotekarie efter årsskiftet. Foto: Mostphotos

Skolbiblioteken i Väsby helt utan bibliotekarie

Grimstaskolan blev den sista grundskolan i Väsby med en skolbibliotekarie. Nu höjs kritiska röster mot att kommunens skolbibliotek saknar bibliotekarier.

  • Publicerad 11:30, 17 jan 2020

Skolbiblioteken ska inte bara vara en hylla med böcker, utan ett verktyg i undervisningen.

(M). Joanna Hassan, ordförande i utbildningsnämnden. Foto: Privat

För några dagar sedan drog vårterminen i gång igen i landets skolor. För de kommunala grundskolorna i Väsby började dock det nya året - och decenniet - utan någon bibliotekarie i kommunens skolbibliotek.

– Det är ett dystert och allvarligt faktum, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

Enligt honom slutar Väsbys sista bibliotekarie i en kommunal skola på grund av pressad ekonomi i skolan.

– Grimstaskolan blev den sista grundskolan i Väsby att mista sin bibliotekarie. Dessutom har vaktmästaren på skolan slutat. Två viktiga nyckelfunktioner som försvinner, säger han.

"Ingen drastisk förändring"

Men Joanna Hassan (M), utbildningsnämndens ordförande, håller inte helt och hållet med.

– Från vad vi har kunnat utröna så har det inte skett en drastiskt förändring från tidigare år gällande bemanningen utav våra skolbibliotek. Vi bemannar biblioteken utifrån varje skolas förutsättningar och ser till att de används som den pedagogiska resurs de är som en del av undervisningen. Allt i enlighet med gällande lagar, säger hon.

(S). Oppositionsråd Mathias Bohman. Foto: Rosie Alm

"Förfärligt"

Ulla Gilbe, före detta lärare i bland annat Runby skola och nu aktiv i Bibliotekets vänner i Väsby, tycker att det är "förfärligt" att skolbiblioteken inte har några egna bibliotekarier.

– Ansvaret för skolbiblioteken har lagts över på rektorerna. Inga skolor har råd att anställa några bibliotekarier, utan nu är det helt upp till lärarna hur biblioteken sköts, säger hon och fortsätter:

– Skolbiblioteken ska inte bara vara en hylla med böcker, utan ett verktyg i undervisningen. Det är väldigt viktigt att alla barn får möjlighet att uppleva läslust, upptäcka litteratur och utveckla ordförståelse.

Stöd hemifrån

Ulla Gilbe är orolig för att de barn som inte har något stöd hemifrån vad gäller läsning halkar efter i undervisningen, ett spår även Mathias Bohman är inne på.

– Alla ska få tillgång till läsning och skolbiblioteken har även en socioekonomiskt utjämnande roll. Till exempel läser pojkar mindre och deras läsning behöver stöttas. Vi behöver tillföra mer pengar till skolan, det är viktigare än sänkta skatter.

Joanna Hassan vill nyansera bilden något.

– Samtliga elever har tillgång till biblioteken. De flesta skolbibliotek bemannades på samma sätt under föregående styre.

Fler nyheter i Vi i Väsby

Smittad av corona på äldreboende har avlidit

Nyheter Läget allvarligt för de två övriga smittade En av de tre smittade på ett kommunalt äldreboende i Upplands Väsby har avlidit. Tillståndet för de övriga två smittade är allvarligt. Det bekräftar socialchef Magnus Lublin.måndag 30/3 15:56

Man avled efter medicinmiss på äldreboende i Väsby

Nyheter Enligt lex Maria-anmälan togs mediciner bort En man fick extra medicin när han var inlagd på sjukhus. Tillbaka på äldreboendet i Upplands Väsby tog en sjuksköterska bort mannens ordinarie mediciner. Han utvecklade då lunginflammation och avled...måndag 30/3 11:30

Vildsvin förstör stora markområden kring Fysingen

Nyheter Flera hektar sönderbökade vid crossbanan Flera hektar mark har bökats sönder av vildsvin i närheten av sjön Fysingen. Upplands Väsby kommun utesluter inte skyddsjakt på kommunens mark för att få bukt med den växande vildsvinsstammen – innan...lördag 28/3 7:15
Stockholm Direkt