Skolbudgeten slår mot bibblorna

De små biblioteken drabbas hårdast när budgeten för skolbiblioteken klipps med 27 procent. – Det slår stenhårt mot småskolorna, säger bibliotekarie Annika Einarsson.

  • Publicerad 15:06, 13 apr 2018

Det blir väldigt lite för de eleverna, att bara ha sin skolbibliotekarie där varannan vecka.

I höstas var det en bibliotekarie på plats en dag i veckan på skolbiblioteken på Munsö, Sundby och Skå skola. Från och med vårterminens början har det klippts ner till häften.

Barn- och utbildningsförvaltningen ska tillsammans med skolbiblioteksenheten ”se över hur arbetet kan utvecklas så att vi verkligen använder den unika bibliotekskompetens optimalt” skriver Johannes Påhlsson, i ett mejl. Detta arbete är ännu inte klart.

►LÄS ÄVEN: Lärare kritisk till syn på skolbibliotek

Men det som är klart är att skolbibliotekens del i skolbudgeten klipps med 800 000 kronor. Totalt får nu skolbiblioteken i Ekerö kommun 3 000 000 kronor om året under 2018.

Den mest konkreta effekten av den minskade budgeten är att skolbiblioteken är bemannade mer sällan. Katarina Skönblad som är bibliotekarie på Barnens eget bibliotek i Stenhamra, som är både folkbibliotek och skolbibliotek för Stenhamraskolan, är sedan vårterminens början även i skolbiblioteket på Munsö skola varannan tisdag.

– Det blir väldigt lite för de eleverna, att bara ha sin skolbibliotekarie där varannan vecka. Så har det blivit på många skolor nu, säger hon.

Främja och undervisa

Skolbiblioteken har i uppdrag att främja läsandet och undervisa i källkritik och informationssökning. Detta görs bland annat genom att bibliotekarien är med ute i klassrummen och arbetar integrerat med lärarna kring olika teman. Men sådant arbete tar tid och faller ofta bort när budgeten klipps, menar Katarina Skönblad.

– Då måste man arbeta ihop sig och synka och det tar tid. Och den tiden finns inte på samma sätt nu. Det blir en lägre kvalitet om det är mindre tid, säger hon.

Annika Einarsson som är bibliotekarie i Sanduddens skola håller med. Hon var under höstterminen i Munsö skola en dag i veckan och hon tycker att den nya budgeten slår hårt mot dem.

– De små skolorna förlorar tillgång till boksamlingarna och till bokprat, att arbeta med böcker och litteratur på olika sätt, säger hon.

Att tiden klipps ner påverkar förstås också arbetsklimatet för bibliotekarierna.

– Jag hinner det jag ska. Men drar man ner budgeten med över 25 procent, så är det såklart att det märks, säger Annika Einarsson.

Källkritik ett problem

Det är lätt att slå knut på sig själv för att göra samma saker som tidigare, menar Katarina Skönblad.

– Men nu har vi bestämt att vi inte ska övertrassera på den tid vi har för att försöka få till en lika bra verksamhet på mindre tid, säger hon.

Framförallt är det den dåliga tillgången till böcker och kunskap om källkritik som oroar henne.

– Jag tycker det är en märkligt grej att dra ner på, för det drabbar eleverna. Man vet genom forskning att det är jätteviktigt att ha skolbibliotek och bemannat med en skolbibliotekarie, säger hon.

Att elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek är fastslagit i skollagen. Men exakt hur mycket tillgång står det ingenting om.

– Det är en väldigt vag formulering i dag, säger Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket.

Hon har nyligen föreslagit att regeringen ska utreda om skolbibliotekens roll kan förtydligas. I stället för att ingå i kraven på skolans utrustning och lokaler vill hon att skolbibliotekens pedagogiska roll ska betonas.

– Det är lätt att tycka att finns det bara en bokhylla har vi ett bibliotek. Men ett modernt skolbibliotek i dag är en verksamhet som samarbetar med lärare och har en pedagogisk roll.

I läroplanen står det att det är rektorns ansvar att skolbiblioteken ska användas i undervisningen, men Skolverket menar att det inte räcker utan måste förtydligas också i skollagen.

Kan man då tänka sig att det inom ett sådant förtydligande också gör klart hur ofta biblioteket ska vara bemannat, och av vem?

– Vi har inte vågat föreslå det, utan det får regeringen grubbla på. Men en sådan tanke finns att om man betonar den pedagogiska rollen så blir det underförstått att lokalen i sig inte kan fylla den rollen, Anette Holmqvist.

Så säger lagen

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek.

Skolbiblioteken lyder också under bibliotekslagen.

Skolinspektionen har slagit fast att biblioteket ska användas regelbundet i undervisningen och ligga i skolans egna lokaler eller nära skolan.

Kommunens budget

Anslaget till skolbiblioteken i kommunens budget får 3 000 000 kronor under 2018.

Det är 800 000 kronor mindre än förra året.

Under 2018 ska skolbibliotekets organisation ses över.

Detta arbete är pågående.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Mälarö Tidning har sommarstängt

Nyheter Vi har semester och är tillbaka i början av augusti. Trevlig sommar önskar Mälarö Tidning.onsdag 4/7 13:59

Senaste numret

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Twitter