UTREDNING. Skolinspektion har granskat Botkyrka kommuns agerande i samband med barnskötaren som erkänt sexbrott på en förskola i Botkyrka. Foto: Sacharias Källdén

Skolinspektionen kritiserar Botkyrka efter sexbrott på förskola

Skolinspektionen har granskat Botkyrka kommun efter att en barnskötare erkänt sexbrott på en av kommunens förskolor. Nu är granskningen klar – och Botkyrka får bakläxa.

  • Publicerad 15:39, 20 apr 2020

I slutet av januari greps en barnskötare anställd på en av Botkyrka kommuns förskolor. I arresten erkände han sig skyldig till sexuella övergrepp och barnpornografibrott. Strax därefter inkommer tre anmälningar till Skolinspektionen, varav en var från Botkyrka kommun.

En av anmälningarna tar upp att den anklagade barnskötaren varit misstänkt för sexualbrott på en förskola i Ekerö kommun strax innan han anställdes i Botkyrka. Det är något som har väckt en debatt om hur kommunen hanterat bakgrundskontroller vid nyanställningar.

Förra veckan publicerade Skolinspektionen sin granskning. Av den framgår det att kommunen har brustit i hur man hanterat utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning.

Ingen arkivering

Kommunen har haft regler och rutiner på plats. Men det går inte att i efterhand kontrollera om de efterföljts. Förskoleledningen har visserligen sagt att man har begärt utdrag ur belastningsregistret, men eftersom det inte har dokumenterats eller arkiverats kan det inte kontrolleras. Då förskolan inte har sparat registerutdragen har man dessutom omöjliggjort för allmänheten att begära ut dessa i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Minst 15 flickor blev fotade av barnskötaren

Nu kräver myndigheten bättre kontroller, och att begärda utdrag måste sparas i minst två år efter att en anställning påbörjas, även om anställningen avslutas inom tvåårsperioden.

Brister vid kränkande behandling

Utredningen kunde också konstatera brister i hur man hanterade kränkande behandlingar mot barn i förskolan.

"Av utredningen framgår att kommunen inte har sett till att personalen vid förskolan har kännedom om när, och på vilket sätt, de ska anmäla att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten", skriver Skolinspektionen.

Kommunen menar dock att det sedan i slutet på 2019 finns ett system för att hantera misstänkta kränkningar i alla kommunens förskolor. Där kan medarbetare och rektorer digitalt rapportera om misstänkta kränkningar.

Kommunens internutredning visade dock att man behövde bli tydligare till alla medarbetare hur systemet används. Ett arbete som är igång.

– Vi vill hitta svaren vi behöver för att stärka vårt skyddsnät och för att stärka vår förmåga att upptäcka och förebygga så att något sådant här aldrig ska hända igen, säger Anette Älmdalen, utbildningsdirektör i Botkyrka kommun, i ett uttalande på kommunens hemsida.