Hyra. Sedan tidigare går det att hyra lokaler i Abrahamsbergsskolan. Foto: Mikael Andersson

Skolor i Västerort öppnas upp för föreningslivet

Med tanke på den lokalbrist som finns i staden för föreningar och organisationer, vill Stockholms stad nu göra fler skollokaler i Västerort tillgängliga för att hyra.

  • Publicerad 11:26, 4 mar 2020

Sedan en längre tid har föreningar kunnat hyra kommunala skolors lokaler för att hålla i event eller liknande. Det är idrottsförvaltningen som ansvarar för bokningen, och i Västerort har det bland annat gått att hyra lokaler i Hässelbygårdsskolan och Abrahamsbergsskolan.

Men det finns även planer på att öppna upp Blackebergs gymnasium, Husbygårdsskolan, Rinkebyskolan och Smedshagsskolan för uthyrning. Tanken är att det är andra lokaler än idrottslokalerna som ska öppnas upp, exempelvis mat- och musiksalar.

– Syftet är att kunna utnyttja skollokalerna mer jämt över dygnet, dessutom är det viktigt att möjliggöra lokaler för föreningslivet. Vissa skollokaler är bättre anpassade för detta än andra, och det är viktigt att kostnaderna inte drabbar skolornas budget, säger Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd.

Även privatpersoner kan boka

När dessa kan öppnas upp är inte bestämt, men ett arbete pågår successivt. Dock säger hon att även privatpersoner får hyra lokalerna vid behov.

– Idrottsförvaltningen administrerar bokningssystemet och det är till dem hyran går, av dessa medel får utbildningsförvaltningen en andel.

Men oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga (S) anser att planerna går för långsamt. 2018 beslutade den förra majoriteten i Stockholms stad att avsätta 3,3 miljoner för att rusta upp och anpassa skolors lokaler för uthyrning.

– Vi hade avsatt pengar för att underlätta arbetet men när Moderaterna presenterade sin budget fanns det inga särskilda medel. Med den dåliga skolbudgeten och inga extra medel är det inte så konstigt att den nuvarande majoriteten inte lyckats öppna fler lokaler, säger Kadir Kasirga.

14 skolor i Stockholm öppnar på kvällstid

Men Isabel Smedberg-Palmqvist menar i sin tur att det var den tidigare majoriteten som inte tillsatte några pengar, i samband med att beslutet om att börja hyra ut skollokaler togs. Därmed skulle eventuella renoveringskostnader behöva bekostas av skolorna själva.

– Vissa av dessa skolor var så dyra att öppna att det får anses oanständigt, dels att det finns skolor med planerad ombyggnad som bör inväntas för att undvika dubbla kostnader. Det är bra att utnyttja lokalerna under hela dygnet, men det är också viktigt att värna skolornas budget, säger Isabel Smedberg-Palmqvist.