Kalle Enström, rektor på Årstaskolan, med eleverna Stig Zamolo i trean och Edgar Jegers som går i sexan. Foto: Claudio Britos

Skolorna kämpar för att kunna hålla öppet

När 30 procent av eleverna, och lika många i personalen, är hemma på grund av coronakrisen är det svårt att bedriva undervisning. Skolorna tar en dag i taget och gör sig redo för att stänga.

  • Publicerad 16:45, 23 mar 2020

Stadens grundskolor kämpar på och hanterar situationen med corona efter bästa förmåga. Varje dag pusslas ihop med personal och elever som fortfarande är friska, och vikarier.  

Tidningen ringde upp Årstaskolan, Sjöängsskolan och Eriksdalsskolan och på alla tre skolor var 30-40 procent av eleverna, och ungefär lika många i personalen, frånvarande förra veckan. För att de är sjuka (uppmaningen just nu är att stanna hemma vid minsta symptom) eller personal som behöver vara hemma med sjuka barn.

– Alla hjälps åt för att göra det bästa möjliga för eleverna, även våra vikarier, personalen är riktiga hjältar i mina ögon. Vi har inte behövt slå ihop klasser och korta ned skoldagarna ännu, men det kanske vi måste göra snart, säger Kalle Enström, rektor Årstaskolan.

Lugnare i skolan

Skolans blogg uppdateras hela tiden med information till föräldrar och elever om vad som gäller. Utmaningen just nu är mellanläget, att sköta undervisningen på två håll, menar Kalle Enström: För de elever som är i skolan och för de som är hemma men tillräckligt friska för att göra skoluppgifter.    

Eleverna Stig Zamolo i trean och Edgar Jegers, som går i sexan, berättar att de har varit runt tio elever i klassen senaste veckan, jämfört med 25-30 annars.

– Det är lugnare i klassrummen, och på hela skolan, och det är skönt. Det gör att man får mer hjälp också, och det är mer plats att röra sig. Men det är tråkigt att flera av ens kompisar är hemma, säger de.  

Att eventuellt behöva ha lektioner och plugga hemifrån, om skolorna stänger, tror de kommer funka.

– Bara det inte betyder att vi måste gå i skolan på sommarlovet, bara för att de stänger nu.

Kortar ned skoldagen

Årstaskolan är redo att dra igång distansundervisning om staden beslutar att stänga skolorna. I så fall skulle eleverna få en lista på böcker de behöver ta hem och använda programmet Teams, där man kan genomföra videoundervisning med en hel klass samtidigt, enligt Kalle Enström.

– Eleverna är vana att jobba med sina datorer eftersom mycket av undervisningen redan sker med hjälp av digitala kanaler, säger han.    

På Sjöängsskolan i Örby slott har man valt att korta ned skoldagarna genom att starta senare, 8.30 istället för 8.00, och föräldrar uppmanas att lämna sina barn på fritids så sent som möjligt och hämta så tidigt som möjligt. De har också slagit ihop fritidsklubben för årskurs 4-6 med fritids åk 3 tillfälligt eftersom klubbens personal behövs på lågstadiet.

– Att många elever och personal är hemma tolkar jag som att de hörsammar uppmaningarna att stanna hemma vid minsta symtom. Men det är samtidigt viktigt att eleverna är i skolan om de är friska. Vi vill ha eleverna på plats och genomföra undervisning som vanligt så långt det är möjligt, tills andra beslut fattas. Framförallt för elevernas skull, säger Angela Svensson, rektor på Sjöängsskolan.

Elva inställda lektioner

Skolan tvingades ställa in elva lektioner förra veckan, resten löste de med samarbete över stadierna.

– Vi prioriterar de yngsta eleverna, att de har lärare och omsorg. Om vi behöver ställa in lektioner så gör vi det i första hand för de äldre eleverna, säger Angela Svensson.

De är också redo att dra igång distansundervisning. Lärarna lägger redan nu upp mycket planering och arbetsuppgifter digitalt så att de äldre eleverna kan komma åt det, enligt Angela Svensson.

På Eriksdalsskolan på Södermalm ansvarar varje arbetslag för att anpassa ”sina” elevers scheman och skoldagar på bästa möjliga sätt.

– Vårt mål nu är att ge eleverna bra undervisning och samtidigt skapa trygghet i den här ovanliga situationen vi befinner oss. Våra vårdnadshavare är väldigt stöttande och samarbetet fungerar jättebra, säger Anna Stjelke, rektor på Eriksdalsskolan.

De är också förberedda på eventuell distansundervisning.

– Alla lärare förbereder sig så att den undervisning de redan har planerad, kan göras på distans, säger Anna Stjelke.

"Vill tacka all personal"

Utmaningen om skolorna måste stänga är de yngre eleverna, enligt de rektorer tidningen pratar med, eftersom de behöver stöd från en vuxen för att kunna hänga med på videolektioner hemifrån och göra hemuppgifter.

Alla tre rektorerna vill hålla öppet skolan så länge det bara går, det är bäst för alla, tror de.

Stadens skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist, (L), säger att de skolor som har många elever hemma får extra stöd av utbildningsförvaltningen.

– Jag vill verkligen tacka all personal i skolan för deras flexibilitet i den här nya situationen, säger hon.

Vad krävs för att ni ska stänga skolorna?

– Så länge myndigheterna bedömer att skolorna bör vara öppna så kommer de att vara det. Det är viktigt att eleverna fortsatt kan ta del av sin utbildning samt att stadens föräldrar kan fortsätta gå till jobbet, särskilt de med samhällsviktiga arbeten. Vi följer de nationella rekommendationerna, säger hon.

Elever oroliga för sämre betyg om skolor stänger

Kalle Enström, rektor på Årstaskolan, pratar med några av eleverna om läget på skolan. Foto: Claudio Britos

"Fick jag önska skulle jag ha öppet skolan så länge det bara går" säger Kalle Enström, rektor på Årstaskolan. Foto: Claudio Britos

Det här gäller på skolorna

Stadens inriktning just nu är att friska barn och elever går till förskola och skola, men alla som uppvisar något symtom på luftvägsinfektion, har hosta eller feber ska stanna hemma tills denne är helt symtomfri och ytterligare två dygn därefter.

För att minska risk för smittspridning kan förskolan kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, även lindriga. Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma från skolan med anledning av coronaviruset behöver ansöka om ledighet som vanligt.

I övrigt hänvisar de till Skolverkets information: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19---information-till-skolor-och-forskolor

All prao för årskurs-åtta-eleverna ställs in under vårterminen på grund av corona och idag bestämde Skolverket att alla nationella prov i grund- och gymnasieskolan ska ställas in.

Visa merVisa mindre

Kalle Enström, rektor på Årstaskolan, med eleverna Stig Zamolo i trean och Edgar Jegers som går i sexan. Foto: Claudio Britos