Skolborgarrådet Lotta Edholm hoppas de nya riktlinjerna ska öka studieron i skolorna. Foto: Mostphotos/Linda Gren

Skolorna ska ta fram nya regler – för föräldrar

Ny regler ska skapa bättre studiero och trygghet i Stockholms kommunala skolor. Och få föräldrar att sköta sig bättre.

  • Publicerad 19:00, 9 jul 2019

Det är för stökigt i klassrummen, otryggt i skolorna och problem med föräldrar som trakasserar skolpersonal och ställer orimliga krav enligt skolborgarrådet Lotta Edholm (L). Nya siffror från en undersökning i årskurs åtta i de kommunala skolorna visar att inte ens hälften av eleverna upplever studiero och att andelen elever som känner sig trygga i skolan sjunkit från 84 procent 2017 till 75 procent i år, berättar Edholm.

Nya regler ska få skolföräldrar att uppföra sig

Nu har utbildningsnämnden antagit två nya dokument med riktlinjer för att komma till bukt med problemen.

– Tanken med de här riktlinjerna är att påpeka att föräldrar har väldigt stort inflytande på hur det går för barnen i skolan. Att de talar väl och frågar om skolan, ser till att barnen kommer i tid, har väldigt stor betydelse för resultaten. Det visar alla forskning, säger Lotta Edholm.

Läraren till innerstans föräldrar: era överdrivna krav förstör för skolan

Enligt henne är det också att sätt att skapa bättre arbetsklimat för personalen inom de kommunala skolorna.

– Absolut. Det är föräldrarna som uppfostrar sina barn, det gör inte skolan, och ska ta ansvar om barnen beter sig illa. Sedan är det en flytande gräns där även lärare och rektor ska bistå, men det är föräldrarnas ansvar att barnen beter sig på ett trevligt sätt.

AVSLÖJAR: Stadens nya skolregler skulle uppfostra föräldrar

Men även föräldrar kan räkna med ordningsregler för hur de ska uppföra sig i skolorna, genom ett nytt ”förväntansdokument” som tagits fram.

Tidigare förslag drogs tillbaka

Det innehåller inga konkreta regler utan ska ses som vägledande för skolorna.

För två år sedan drogs ett förslag kring detaljerade uppfostrande föräldraregler tillbaka av utbildningsförvaltningen efter kritik. Nu tror Lotta Edholm liknande ordningsregler för föräldrar kommer att finnas på de kommunala skolorna inom kort.

Riktlinjerna är redan antagna och Edholm utgår från att skolorna kommer jobba med dessa redan från start i höst.

– Det tror jag. Det är upp till varje enskild skola att ta fram efter vilka problem som finns där och i samverkan med föräldrar och elever. För den här typen av dokument är meningslösa om det bara blir ett papper. När skolorna nu tar fram ordningsregler, och ju mer de pratar om det, desto större effekt har det.

Riktlinjer för trygghet och studiero

Utdrag ur de nya riktlinjerna:

Nolltolerans mot hot, våld, kränkande behandling, droger och skadegörelse gäller vid alla skolor.

Vid ordningsstörande uppträdande kan skolan använda de möjliga disciplinära åtgärder som finns att tillgå enligt skollagen, bland annat utvisning ur klassrummet, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet, avstängning, polisanmälan

Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler som är framtagna i samarbete med och väl förankrade hos elever, personal och vårdnadshavare.

Varje skola ska ha en årligen upprättad plan mot diskriminering och kränkande behandling där skolan beskriver de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Källa: Utbildningsförvaltningen

Visa merVisa mindre

Förväntansdokumentet

Utdrag ur det nya förväntansdokumentet:

"Skolan är ansvarig för att tillgodose elevens rätt till utbildning. Vårdnadshavare i förskoleklass, grund- och grundsärskola ansvarar för att barnet kommer till skolan och fullgör sin skolplikt."

"Skolplikten i förskoleklass, grund- och grundsärskolan/närvaroplikten i gymnasieskolan innebär att eleven ska vara närvarande på lektionerna."

"Vårdnadshavares engagemang har stor betydelse för elevernas skolgång. Att visa intresse för utbildningen, ha positiva förväntningar på elever och förtroende för skolans personal är ett bra sätt att visa att skolan är viktig."

"Synpunkter och förslag som både framförs och tas emot på ett konstruktivt sätt gör att verksamheten kan utvecklas i samarbete, med tillit och ömsesidig respekt för våra olika roller."

Källa: Utbildningsförvaltningen

Visa merVisa mindre