Foto: Claudio Britos

Skolstök i Botkyrka ger miljonböter

I tre år har Grindtorpsskolan i Alby tampats med bråk och stök på både raster och lektioner. Nu kräver Skolinspektionen en miljon i böter från kommunen.

  • Publicerad 18:05, 13 maj 2019

Redan 2016 kom Skolinspektionens rapport om att Grindtorpsskolan var stökig och att eleverna inte fick den studiero och trygghet de behövde. Trots årliga uppföljningar har problemen fortfarande inte åtgärdats.

Nu kräver Skolinspektionen 1 000 000 kronor i böter av kommunen. Innan 30 november ska problemen vara fixade.

Bristerna i trygghet och studiero har framförallt varit i förskoleklass och årskurs ett till fem, men även i årskurs sju. Ofta har det handlat om bråk mellan elever under rasterna vilket gör miljön otrygg och bidrar till stökiga lektioner.

Lärare sjukskrevs

– Det skulle förstärkas med mer personal på rasterna men på grund av många sjukskrivningar brast det. En ny lektionsstruktur har också implementerats men det är en förhållandevis stor skola så det tar ett tag innan man får tryck i en sådan åtgärd, säger Kenny Fredholm, som är grundskolechef på Botkyrka kommun.

Att problem kvarstår trots att det har gått tre år sedan Skolinspektionens första kritik mot Grindtorpsskolan beror på flera orsaker, menar han. Under 2018 berodde problemen främst på att det var oroligt i skolledningen och personalgruppen, på grund av personalomsättning och sjukskrivningar. Nu har ledningen och personalgruppen omorganiserats, företagshälsovården har kopplats in för att lösa problemen och en extra biträdande rektor ska rekryteras till hösten.

Men kritiken kom redan 2016 – hur kommer det sig att problemen ännu inte är lösta?

– Vi hamnade i en situation med organisatoriska problem.Vi satte in åtgärder men vi lyckades inte få till det under förra året. Vi behöver stabilitet i personalgruppen för att ta det framåt. Nu tar vi nya tag, säger Kenny Fredholm.

För att göra kontakten mellan förvaltningen och skolan tajtare är nu Kenny Fredholm den närmaste chefen till skolans rektor. Vanligtvis är det en biträdande grundskolechefs jobb. Dessutom kommer förvaltningen göra tillsynsbesök på skolorna i kommunen, för att se till att de problem som finns ska lösas fortare.

Kommunen får böta för brister på Brunnaskolan

Ny politisk grupp ska utreda skolhaveri

Miljontillskott ska lyfta Botkyrkas svagaste skolor