Drar ut på tiden. Vasa Real ska byggas ut men en biotopskyddad allé med träd kan sätta käppar i hjulet för planerna. Foto: Sacharias Källdén

Skolutbyggnad i Vasastan överklagas – igen

Fyra träd kan stoppa utbyggnaden av Vasa real. Efter ett beslut i högsta instans och en dispens från länsstyrelsen. Nu ska ärendet prövas – igen.

  • Publicerad 16:18, 24 okt 2018

Planen är att bygga ut Vasa real så att den rymmer cirka 1 320 elever i stället för dagens 810. För två år sedan fattades ett så kallat genomförandebeslut i utbildningsnämnden.

En privatperson anmälde planerna till länsstyrelsen eftersom personen ansåg att fyra träd utmed Hälsingegatan utgjorde en biotopskyddad allé och ett tillsynsärende skapades hos länsstyrelsen. Men myndigheten höll inte med.

Detta beslut överklagades av Naturskyddsföreningen. Först till mark- och miljödomstolen, sedan till mark- och miljööverdomstolen.

Och i slutet av förra året kom högsta instansens dom: träden vid Vasa real utmed Hälsingegatan utgör en allé som omfattas av biotopskydd och kan därför inte fällas. Utbyggnaden av skolan stoppades. Träden utgörs av tre lindar och troligen en apel. Lindarna uppskattas vara cirka 100 år gamla, enligt länsstyrelsen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

För att få bygga ut var staden tvungen att få dispens från länsstyrelsen att fälla träden, något man fick den 24 september i år.

"Länsstyrelsen bedömer att det anförda skälet att bygga ut skolan är att se som ett
sådant allmänt intresse som utgör särskilt skäl att medge dispens. Vidare bedömer
Länsstyrelsen att de aktuella träden inte har några högre naturvärden", står det bland annat i beslutet.

Men nu har Naturskyddsföreningen överklagat beslutet om dispens till mark- och miljödomstolen. Där ligger ärendet nu för handläggning.

Utbyggnaden av Vasa Real kan stoppas helt

– Så, nu får vi vänta igen. Oklart hur länge, säger Thomas Bergsell, kommunikatör på Sisab.

Någon plan B för Vasa real finns i nuläget inte.