Foto: Claudio Britos

Skolverket tar tillbaka miljoner från Huddinge

Huddinge kommun har sänkt sina egna kostnader per elev samtidigt som man har mottagit bidrag från staten. Det bryter mot regelverket, så nu kräver Skolverket tillbaka nära 9 miljoner kronor.

  • Publicerad 11:25, 27 jun 2019

651 kommuner och privata skolföretag delade förra året på 3,5 miljarder kronor genom det statliga bidraget för en likvärdig skola. Nu har Skolverket valt att ta tillbaka sammanlagt 24 miljoner kronor från sex kommuner och ett privat skolföretag. En av kommunerna är Huddinge.

Skolverket har beslutat att ta tillbaka hela bidragssumman från Huddinge kommun, alltså 8,8 miljoner kronor.

Alla kommuner som har fått återbetalningskrav från Skolverket har begått samma fel: De har sänkt sina egna kostnader per elev samtidigt som de har mottagit statsbidraget.

– De egna kostnaderna per elev får inte minska om man tagit del av bidraget för likvärdig skola. Enda undantaget är om det finns särskilda skäl, säger Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket i ett pressmeddelande.

Några sådana skäl har Huddinge inte bedömts ha.

– Jag har precis fått veta det här. Det är beklagligt, men hanterbart. Med tanke på hur stor budget vi har, totalt 1,8 miljarder, så är 8 miljoner i sammanhanget ingen jättedramatik, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden i Huddinge.

Varför har Huddinge sänkt sina egna kostnader per elev?

– Vi ska titta på det. Jag har inte analysen. Vi har också sänkt kostnaderna för hyror, kan det spela in? Det vore synd om vi tappar statsbidrag för att vi sänkt hyrorna.

I den nyligen klubbade budgeten för 2020 har inga extra pengar skjutits till för löne- och andra kostnadsökningar i skolorna. Det innebär i praktiken besparingar och sänkta kostnader.

Kommer det innebära att Huddinge kommun inte kan söka liknande statsbidrag framöver?

– Den analysen måste vi också göra. Det är inte bara Huddinge kommun som sitter i den här situationen. Många kommuner får det allt tuffare ekonomiskt. Det är lätt för kommuner som Danderyd att höja skatten eftersom de har legat under 30 kronor. Men om kommuner som redan har 34 kronor i skatt höjer med 2 kronor så blir det jobbigt. Vi måste analysera det här. Det är ett komplext, långt och väldigt krävande arbete.

Kommunen ska nu analysera vad som gått snett och betala tillbaka pengarna.

Var ska pengarna tas ifrån?

– Vi måste göra en analys i sommar för att se hur ska hantera det inom budget. Men det är svårt att svara på, det är skolorna själva som har fördelat statsbidragen, säger Jelena Drenjanin.