Utbyggnad. Skönhetsrådet anser att programförslaget för Abbamuseets utbyggnad är "oacceptabelt ur ett kulturmiljöperspektiv." Foto: Sacharias Källdén

Skönhetsrådet dissar ABBA-museets planer

Abbamuseets utbyggnad ogillas av skönhetsrådet som menar att förslaget hotar hela områdets kulturhistoriska värde.

  • Publicerad 14:29, 29 jan 2019

Planerna på att invändigt riva 1800-talsrestaurangen Linden för att kunna bygga ut Abba-museet på Djurgården har mött en en hel del motstånd. För bara två veckor sedan hölls ett informationsmöte i Tekniska nämndhuset dit ett 30-tal människor sökte sig för att lufta sin kritik mot projektet.

Och nu får de kritiska rösterna medhåll från Skönhetsrådet som ställer sig negativa till programförslaget.

Hårda ord på möte om utbyggt Abba-museum

I protokollet från sammanträdet den 17 januari står bland annat att "förslaget hotar hela områdets kulturhistoriska värde" när autentisk bebyggelse, som uppfördes under 1880- och 1920-talen, rivs och ersätts med falska kopior.

”Förslaget bedöms innebära förlust av miljöns värden vilket innebär stora negativa konsekvenser. Åtgärden innebära förvanskning av bebyggelseområdet samt förlust av bebyggelsemiljöer med höga värden."

Fram till i morgon, den 30 januari, är allmänheten välkommen att lämna sina synpunkter på förslaget till Stadsbyggnadskontoret.

Ulvaeus vill bygga ut Abbamuseet