Mycket är bra med planförslaget, tycker skönhetsrådet. Men inte 16-våningarshuset (till höger på bilden). Foto: Urban Couture

Skönhetsrådet ger tummen upp till nya Sätra C

Sätra centrum är ute på samråd i en vecka till, och nu har Skönhetsrådet tyckt till. De är nöjda, sånär som på den 16 våningar höga kolossen. Den får gärna utgå, anser rådet.

  • Publicerad 11:52, 8 maj 2020

Skönhetsrådet är ett fristående rådgivande organ inom Stockholms stad vars uppgift bland annat är att tycka till när det ska byggas nytt. Nu har de sagt sitt om de nya planerna för Sätra centrum, som är ute på samråd till den 14 maj. De konstaterar att centrumet, och de två torgen på varsin sida om det, har ett lågt kulturhistoriskt värde idag.

Det trots att Stockholms stadsmuseum har klassat Sätra centrum som kulturhistoriskt värdefullt och gett byggnaden den näst högsta klassificeringen, grön.

Flera renoveringar har gjorts sedan det byggdes, vilket har sänkt det kulturhistoriska värdet, anser Skönhetsrådet. De förändringarna har skett, menar rådet, utan att ta hänsyn till byggnadens ursprungliga arkitektur. Det som startade som ett öppet inomhuscentrum i mitten av 60-talet har fått en helt ny, trång, planlösning. Öppna ytor har blivit trånga, otrygga skrymslen.

Vill kapa höghuset

Det heter att man "sympatiserar med ambitionen att öppna upp centrum och göra det till en levande och trygg plats som stärker stadsdelen". Och att "det föreslagna plankonceptet är väl utfört i sina grundprinciper". Det nya förslaget tycks kort sagt falla rådet i smaken.

Sånär som på det höghus på 16 våningar som tronar i ena kanten av centrumet, det gillades inte av rådet. På sin höjd kan det få vara 11–12 våningar. Men, skriver rådet:

"Redan det är högt i en stadsdel med i huvudsak låg bebyggelse. Rådet anser att 16-våningshuset inte är motiverat och att det inte tillför ytterligare gestaltningsmässiga värden till centrumet och att det därför bör utgå".

Stadsmuseets kulturmärkningar

De tre klassificeringar som Stadsmuseet använder sig av är:

Blått är den högsta klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. En gulklassning på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. 

Källa: Stockholms stadsmuseum

Visa merVisa mindre