KRITISERAT. Arbetet med Norr Mälarstrands gångstråk har kritiserats, nu senast av Skönhetsrådet. Foto: Per Brandt

Skönhetsrådet kritiserar nya Norr Mälarstrand

För "hårdhänt" och med för mycket "främmande material". Skönhetsrådet kräver att stadsdelen ska göra ändringar innan arbetet med Norr Mälarstrands gångstråk fortsätter.

  • Publicerad 13:51, 25 jun 2018

Arbetet med Norr Mälarstrand gångstråk har rört upp känslor både hos medborgare och politiker. Senast var det L som krävde att allt arbete stoppas då partiet bland annat menade att det strider mot detaljplanen. Riktigt så hårda ordalag tar inte Skönhetsrådet till men i en skrivelse till stadsdelsförvaltningen riktar de kritik mot projektet.

Visserligen välkomnar de att parkstråket rustas men de tycker att de arbeten som utförts har "varit onödigt hårdhänta, med alltför många fällda stora friska träd innan ersättningsträden hunnit växa upp. Ett kontinuerligt skötselarbete hade värnat de kulturhistoriska parkvärdena bättre än den radikala förändring som nu genomförs."

Dessutom är de kritiska mot att det nu bland annat läggs ner gatsten och metallkanter längs gångstråket. Materialen är "oacceptabla och måste absolut utgå" och strider mot parkens kulturhistoriska värden, enligt Skönhetsrådet, som däremot skriver att de kan acceptera åtgärder som är nödvändiga för att tillgänglighetsanpassa parken.

Nu hoppas de att stadsdelen ska ta åt sig av kritiken och göra ändringar när upprustningen fortsätter.

"Rådet uppmanar härmed stadsdelsförvaltningen att vinnlägga sig om ett varsammare arbete i kommande upprustningsetapper och att ovanstående främmande material utgår från parkens kommande gestaltning. I princip bör de större träden undantas avverkning i kommande etapper. Rådet önskar förnyad diskussion i frågan under hösten.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Här rustas lekplatsen – för att locka vuxna

Nyheter Planen för de stora Nya lekytor, grill, boule och odlingar. Så här vill stadsdelen rusta och utvidga Signalparken i Marieberg. Nu får du tycka till om planerna.måndag 24/9 12:58

Miljöpartiet inleder samtal med Alliansen

Nyheter Första steget mot en ny koalition i landstinget i Stockholm I dag inleds samtalen mellan Alliansen och Miljöpartiet. Förhoppningen är att bilda ett gemensamt styre i Stockholms läns landsting.måndag 24/9 12:24