KRITISERAT. Arbetet med Norr Mälarstrands gångstråk har kritiserats, nu senast av Skönhetsrådet. Foto: Per Brandt

Skönhetsrådet kritiserar nya Norr Mälarstrand

För "hårdhänt" och med för mycket "främmande material". Skönhetsrådet kräver att stadsdelen ska göra ändringar innan arbetet med Norr Mälarstrands gångstråk fortsätter.

  • Publicerad 13:51, 25 jun 2018

Arbetet med Norr Mälarstrand gångstråk har rört upp känslor både hos medborgare och politiker. Senast var det L som krävde att allt arbete stoppas då partiet bland annat menade att det strider mot detaljplanen. Riktigt så hårda ordalag tar inte Skönhetsrådet till men i en skrivelse till stadsdelsförvaltningen riktar de kritik mot projektet.

Visserligen välkomnar de att parkstråket rustas men de tycker att de arbeten som utförts har "varit onödigt hårdhänta, med alltför många fällda stora friska träd innan ersättningsträden hunnit växa upp. Ett kontinuerligt skötselarbete hade värnat de kulturhistoriska parkvärdena bättre än den radikala förändring som nu genomförs."

Dessutom är de kritiska mot att det nu bland annat läggs ner gatsten och metallkanter längs gångstråket. Materialen är "oacceptabla och måste absolut utgå" och strider mot parkens kulturhistoriska värden, enligt Skönhetsrådet, som däremot skriver att de kan acceptera åtgärder som är nödvändiga för att tillgänglighetsanpassa parken.

Nu hoppas de att stadsdelen ska ta åt sig av kritiken och göra ändringar när upprustningen fortsätter.

"Rådet uppmanar härmed stadsdelsförvaltningen att vinnlägga sig om ett varsammare arbete i kommande upprustningsetapper och att ovanstående främmande material utgår från parkens kommande gestaltning. I princip bör de större träden undantas avverkning i kommande etapper. Rådet önskar förnyad diskussion i frågan under hösten.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.