"Gestaltningen av det nya kvarteret gör väldigt få människor glada", säger Skönhetsrådets sekreterare Henrik Nerlund. Foto: Arkitema arkitekter/Anna Rönnqvist

Skönhetsrådet sågar höghuskvarter i Spånga C

Förslaget för Spångas nya centrumkvarter är nu ute på samråd. Stockholms skönhetsråd är inte nådigt i sitt remissvar: "Gör om gör rätt", är budskapet.

  • Publicerad 17:09, 5 nov 2019

Just nu pågår samrådet för det nya kvarteret som planeras mitt emot Spånga station. Där det idag finns en parkering vill bolaget SSM bygga 165 bostadsrätter. Ena hörnet föreslås bli ett 15 våningar högt hus, något som lett till stark kritik från många Spångabor.

Spångas nya centrumkvarter ska synas på långt håll

Samrådstiden sträcker sig till den 12 november men flera remissvar har redan skickats in till stadsbyggnadskontoret.

"Passar inte in"

Ett av dem kommer från Stockholms Skönhetsråd, som har till uppgift att tycka till om nya byggen.

Det nya centrumkvarteret faller inte rådet i smaken, som därför avstyrker förslaget. Men man ser gärna bostäder på platsen.

– Det är en jättebra plats att bygga på. Det är kollektivtrafiknära och Spånga centrum som helhet tål att utvecklas, säger Henrik Nerlund, arkitekturhistoriker och sekreterare i Skönhetsrådet.

Problemet med det nuvarande förslaget är att det inte passar in, menar han.

– Spånga har en annorlunda historia än många andra förorter. Det är ett järnvägssamhälle från början med ett stadskärneliknande centrum, precis som till exempel Sundbyberg. Här finns en skala, ett gatunät och äldre byggnader som man borde utgå ifrån när man planerar nytt, säger Henrik Nerlund.

Vill se ett helhetsgrepp

I remissvaret skriver Skönhetsrådet att förslaget är ett exempel på en "total brist på hänsyn gentemot Spångas särdrag" och rådet vill därför se ett omtag där man "utvecklar småskaligheten".

Upprop: "Bygg om Spånga station nu"

Framför allt tycker Henrik Nerlund att staden borde ta ett helhetsgrepp om hela centrala Spånga.

– I bland annat Hammarbyhöjden och Skarpnäck har staden tagit fram program, det är märkligt att man inte gör det här. Eftersom det är så mycket som händer, i centrum och med Bromstensstaden, så borde Spånga få en övergripande plan, säger han och fortsätter:

– Genom en större plan kan man säkert hitta fler platser att bygga på centralt i Spånga i stället för att maxa ut på en enda plats.

Ett helhetsgrepp har även efterfrågats länge av Spångas föreningsliv. Under nätverket För Spångas framtids flagg skickades i förra veckan en skrivelse med det uppmaningen till både Länsstyrelsen och flera instanser i Stockholms stad, bland annat stadsbyggnadsnämnden.

Men det är inte aktuellt, enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M):

– Att ha en helhetssyn och samordna pågående stadsutvecklingsprojekt ingår i stadsbyggnadskontorets uppdrag. Ett sådant arbete pågår också för projekten i Spånga centrum. Ett program tas fram när det finns behov av att lösa flera viktiga frågor i ett sammanhang, exempelvis gällande trafik, kulturmiljö eller miljö. Något program är inte aktuellt för centrala Spånga just nu, hälsar han via sin pressekreterare i ett mail.

"Höj ambitionen"

Skönhetsrådets Henrik Nerlund tycker också att det nya centrumkvarteret bör göras snyggare än det nuvarande förslaget.

– Gestaltningen gör väldigt få människor glada, den håller inte den nivå som Spånga förtjänar. Man borde höja ambitionen och i stället för höghus satsa på byggnader som lirar med omgivningen. Ett mellanting mellan de två åttavåningarshusen från 1960-talet och den låga 1920-talsbebyggelsen, runt 5-6 våningar, säger Henrik Nerlund.

Missnöje mot planerat höghus i Spånga C

Nytt kvarter

Byggbolaget SSM vill bygga 165 bostadsrätter. Ena delen föreslås bli 15 våningar högt och lanseras som Spångas nya landmärke.

Den äldsta delen av huset där Spånga järn- och färg låg tidigare bevaras och byggs ihop med det nya kvarteret.

Den som vill kan tycka till om förslaget fram till och med 12 november.

Visa merVisa mindre

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt