Skönhetsrådet tar strid för Bredäng

– Man får en känsla av att kärleken och omsorgen i projekten minskar när avståndet till stadskärnan ökar, säger Henrik Nerlund, Stockholms skönhetsråds kanslichef. Han vill att Stockholms stad ska ta ett helhetsgrepp när den nu planerar för fler bostäder i Bredäng.

  • Publicerad 11:38, 29 jun 2015

Skönhetsrådets kanslichef Henrik Nerlund ser ut över Bredängs skivhus.

– Det här är en stadsdel som är väl planerad och som har en tydlig identitet. Skivhusen står på ett skulpturmässigt sätt i landskapet för att skapa gröna rum emellan, säger han.

Men nu står Bredängs tydliga karaktär inför en stor förändring, menar han.

– Man kommer tappa det som är Bredängs själ. Det är något man aldrig skulle tillåta på Kungsholmen.

Den senaste tiden har Stockholms stad sett ett ökat intresse från byggherrar som vill bygga i Bredäng. Och flera nya bostadsprojekt är på gång. Bland annat planeras det för 130 hyresrätter vid Vita liljans väg och för ytterligare 77 hyresrätter vid Bredängs allé, vilket Södra Sidan tidigare har berättat om.

– Det är bra att de bygger, men då måste det finnas en tydlig idé för vad man vill.
I dag finns en attityd i stadens förvaltningar att ”man kan göra lite vad som helst med ytterstaden bara det byggs”. Det är för att de inte har särskilt bra lokalkännedom, säger han.

”Hipp som happ”

För omkring tio år sedan tog Stockholms stad fram ett program för Sätra, Skärholmen och Bredäng, men det som planerades då efterföljs inte i dag, menar Henrik Nerlund.

– I stället byggs lite ”hipp som happ”, säger han och går mot Vita liljans väg för att visa vad han menar.

I ett grönområde vid sidan av vägen planerar Fastighetsbolaget JM att bygga tre nya hus. Han pekar upp mot ett naturparti som består av ett tätbevuxet berg. Där ska ett av husen ligga.

– Berget är tänkt som en fond som ska rama in parken. Men det saknas kunskap om att det här är sparat av en anledning. I staden verkar man mer se det som att ”här finns lite överbliven mark”, säger han.

Det finns mark i Bredäng som lämpar sig bättre för nya bostäder, till exempel skulle man kunna smalna av vissa vägar och bygga bostäder där, menar han.

För att Bredängs karaktär ska bevaras när det nu byggs allt mer efterlyser Skönhetsrådet att Stockholms stad tar ett helhetsgrepp om Bredäng. Rådet menar att det behövs mer dialog med Bredängsborna för att få in kunskap om viktiga platser i området.

Vill inte ha högre

Dessutom vill rådet att de höga skivhusen fortfarande ska få utgöra Bredängs ”ryggrad”. De nya husen bör inte vara högre än de befintliga, menar Henrik Nerlund.

Stadsplaneraren Ann-Sofi Rundquist säger att Stadsbyggnadskontoret har tagit till sig Skönhetsrådet synpunkter.

– Intresset för att bygga i Bredäng har ökat. Vi tittar därför nu på ett helhetsgrepp för att områdets identitet och kvaliteter ska bevaras vid kommande förtätningar av området, säger hon.

Hur ser du på Skönhetsrådets kritik mot att man bygger på grönområden som är bevarade av en anledning?

– Förslaget tar grön mark i anspråk men merparten av parken består. Släppen mellan husen gör att kontakt finns mellan gaturummet och parken. Stockholm har en stor bostadsbrist och det är en utmaning att hitta lämpliga platser, säger Ann-Sofi Rundquist.

Synpunkter på planerna

Kulturmiljöen-
heten, Stadsmuseet
i Stockholm:

Stadsmuseet bedömer det positivt att förslaget följer det befintliga stadsplanemönstret med lamellhus i nord-sydlig riktning.

Skönhetsrådet, Stockholm:

Rådet anser att byggnaderna bör inrymmas i den planstruktur som finns
i området och hitta ett samtida uttryck som förstärker karaktären som ett tillskott.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.