Strultrappor. 17 av station Stockholm Citys rulltrappor är i behov av åtgärder. Då 16 av dessa leder ner till perrongerna hålls stationen fortsatt stängd. Foto: Maja Brand

SL: Allvarliga fel på 17 rulltrappor

Inspektionerna av 50 rulltrappor på station Stockholm City är nu genomförd. Resultatet visar att 17 av de inspekterade rulltrappor är i behov av åtgärder. Stationen hålls fortsatt stängd på obestämd tid.

  • Publicerad 14:01, 18 jul 2018

Av station Stockholm Citys 50 rulltrappor leder 24 ner till perrongerna. Då 16 av dessa rulltrappor är i behov av åtgärder innan de kan startas säkert kommer stationen att hållas fortsatt stängd.

Omöjligt evakuera Citybanan utan rulltrappor

"Det är inte möjligt att utrymma stationen med endast resterande åtta rulltrappor i drift", skriver SL i ett pressmeddelande.

SL/Trafikförvaltningen väntar ännu på en handlingsplan från leverantören OTIS som ska visa hur rulltrapporna ska åtgärdas – och kunna köras säkert.

Det är därför ännu oklart när stationen kan öppna.

"Hårda krav är riktade mot OTIS att skyndsamt leverera en plan. Trafikförvaltningen räknar med att kunna ge ett besked om prognos tidigast på fredag", meddelar SL.

Oberoende granskning inledd

Parallellt med leverantören OTIS arbete tillsätter Trafikförvaltningen en egen oberoende granskning av orsak till det inträffade, bakomliggande processer och ansvarsfördelning mellan de olika parterna; rulltrappsleverantören OTIS, byggherren Trafikverket och Trafikförvaltningen/SL som ansvarar för daglig drift av stationerna sedan ett år tillbaka. Granskningen utförs av en extern tredje part.

– Det är helt uppenbart att leveransen av rulltrappor inte varit fullgod. Vid en sådan här omfattande upphandling är det oerhört anmärkningsvärt, och det gör mig bekymrad, sa Trafikverkets kommunikationsdirektör Anna Lihr till StockholmDirekt tidigare i veckan.

Det var i förra veckan som en olycka inträffade i en rulltrappa på Stockholm City. Efter misstankar om fel på flera av rulltrapporna stängdes stationen.