Blir kvar. Stockholms stad har i flera år planerat att flytta bort SL från depån mellan Alvik och Stora Mossen för att ge plats åt bostäder. Nu skjuts planerna upp – igen. Foto: Mikael Andersson

SL-depån blir kvar – i minst sex år till

2009 blev 2017 som blir 2022. SL får fortsätta att hyra depå-marken i Alvik där det planerats för hundratals bostäder. En t-baneutredning måste göras.

  • Publicerad 16:36, 8 mar 2016

Vi har inte kommit fram till hur och vad vi ska bygga där

Marken där tågdepån mellan Alvik och Stora Mossen står och som många av er åker förbi dagligen, pekades för länge sedan ut som en plats för nya bostäder. SL, som håller till i depån, har i flera omgångar ombetts packa sina flyttlådor men gång efter annan fått packa upp dem igen.

Tidpunkten för flytten har ständigt flyttats fram, senast i början av 2014 då ett avtal skrevs om att SL skulle vara borta från depån i slutet på 2016.

Nu kommer nya besked. Enligt ett förslag från exploateringskontoret får SL vara kvar ända fram till 31 december 2021, nästan sex år till alltså.

– Vi har inte kommit fram till hur och vad vi ska bygga där, säger Karl-Johan Dufmats, projektledare vid exploateringskontoret.

"Komplext område"

Faktorerna bakom senareläggningen är många och har förändrats under åren. Att planerna för depåområdet har breddats till att omfatta hela Alvik är en viktig anledning.

I och med det utvidgade projektet har fler stenar lyfts och fler frågor skapats. En av de stenarna är om man ska räta ut den gnissliga tunnelbanesvängen nära depån, Hässelbygrenens långsammaste del.

– Det är ett väldigt komplext område och vi kommer behöva utreda och se över tunnelbanans fysiska läge. Vi kan behöva flytta tunnelbanespåren, sen ska den flytten in i ett sammanhang med nya bostäder och trafik, säger Karl-Johan Dufmats.

Vill vara igång

JM, byggbolaget som blir en stor och viktig aktör när nya Alvik ska byggas, fick redan för åtta år sedan en så kallad markreservation på platsen.

– Vår kärnverksamhet är att bygga attraktiva bostäder så fort som möjligt i en tid då bostadsefterfrågan är stor, så det är klart att vi haft en önskan om att varit igång för många år sedan. Men det är ett svårt projekt och det finns säkert skäl till beslutet, säger Mikael Åslund, regionchef på JM Bostad.

Förra året köpte JM den stora kontorsfastigheten Alviks Terrass nära vattnet. Där vill JM bygga 500-600 lägenheter, vilket innebär att kontoren helt eller delvis måste rivas. De planerna kommer inte direkt att påverkas av depå-utredningen.

Har planerats under lång tid

"Akka 4" kallas den fastighet där SL-depån mellan Alvik och Stora Mossen ligger.

Ända sedan slutet på 2000-talet har det diskuterats om att SL ska flytta för att ge plats åt bostäder.

Under tidens gång har hyreskontraktet hela tiden förlängts och det senaste budet är att SL ska vara kvar till 31 december 2021.

JM fick redan 2008 ett så kallat markreservation för att bygga bostäder på platsen.

Visa merVisa mindre