Påverkas. Flera busslinjer i Solna påverkas av hållplatsförändringar som görs av säkerhetsskäl. Bland annat påverkas resande med linje 113. Foto: Leif Oldenburg

SL drar in fyra hållplatser i Solna

Väderskydden står farligt nära vägen vid fyra av Solna busshållplatser. Nästa vecka stängs därför hållplatserna i väntan på att det ska fixas.

  • Publicerad 11:32, 18 maj 2020

De står 75 till 80 centimeter från vägen och det är två meter som är reglerna.

I Solna har kommunen valt att ha en annan lösning på väderskydd på busshållplatser än de som är standard på andra orter. Det är helt i sin ordning, men följs av restriktioner när det gäller hur nära vägen de får stå.

– Det är vi på Arriva som ansvarar för skötseln av väderskydden. När de placerades ut har det inte gjorts enligt riktlinjerna. Det har även påtalats för kommunen, säger Christer Ekelund, kommunikations- och marknadschef på Arriva.

De felaktiga placeringarna innebär att SL beslutat att bussarna från och med måndagen den 25 maj inte längre ska stanna vid de fyra hållplatser som berörs (se faktaruta).

Någon ny linjedragning handlar det inte om, istället hänvisas passagerare till närliggande hållplatser.

– Vi kommer att skylta upp på hållplatserna och vara tydliga med vad som gäller, säger han.

Felet består i att väderskydden har stått för nära vägen vilket innebar en fara för både passagerande och fordon.

– De står 75 till 80 centimeter från vägen och det är två meter som är reglerna. Det innebär att vi inte kan komma åt med snöskottningsmaskiner och att bussar med svängande bakdel riskerar att klämma fast folk, säger Christer Ekelund.

Ytterligare 20 stationer

Det är kommunens ansvar att åtgärda vindskydden. När de är åtgärdade kan de åter tas i bruk, men det är oklart hur lång tid det kan ta.

I väntan på åtgärder trafikeras hållplatserna med en tillfällig väntstolpe vid sidan av väderskydden. 

Ytterligare ett 20-tal stationer i Solna kan enligt Arriva komma att behöva åtgärdas senare.

Kommunens stadsmiljöchef David Nordin är förvånad över att det har gått så långt som till indragna hållplatser.

– Väderskydden byttes förra året, men de nya sattes på precis samma plats som de tidigare stod  Om det var hela busshållplatsen som byggts om hade det funnits möjlighet att bättre anpassa efter trafikförvaltningens riktlinjer, säger han.

När det gäller de fyra berörda hållplatserna har kommunen en pågående dialog med trafikförvaltningen. David Nordin hoppas att åtgärder ska kunna göras snabbt för att inte försämra för kollektivtrafikanterna.

– Vi har skickat in förslag på lösningar och hoppas att trafikförvaltningen tycker att de är bra, säger han.

Bland de åtgärder som kommunen föreslår är att flytta påstigningen så att den inte sker precis vid väderskyddet. Det kan bli aktuellt att på något ställe flytta väderskyddet, men då kan det bli på bekostnad av gång- och cykelbana.

Hållplatserna som berörs

Armégatan, i riktning mot Solna centrum och Odenplan.

Solna stadshus, båda riktningarna.

Kolonnvägen, riktning mot Solna centrum.

Solnahallen riktning mot Solna centrum och Mörby station.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt