Biljettpriset höjs i januari. Foto: Karin Nilsson

SL går mot vinst – men biljettpriserna höjs som planerat

Ekonomiskt pressade SL väntas redovisa ett överskott på 180 miljoner kronor i år, enligt delårsrapporten för augusti. Ändå höjs månadskortet med 40 kronor efter årsskiftet.

  • Publicerad 16:06, 27 sep 2016

I början av 2015 brottades SL med ett underskott på nära en halv miljard kronor, men enligt den senaste delårsrapporten är de röda siffrorna nu på väg att bli svarta.

– Det är en jättebedrift att vända ett underskott på en halv miljard till ett överskott på ett drygt år. Att göra det utan kraftigt höjda biljettpriser är stort, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons.

Ett ökat resande, mindre fuskåkning och en försäljning av en tomträtt i Slakthusområdet till Stockholms stad, är några av anledningarna till den positiva prognosen.

Andra faktorer är besparingar på busstrafiken som lett till minskad turtäthet på flera håll i länet.

LÄS ÄVEN Här får Tamsons (M) protestlistan om bussarna

Trots positiva signaler just nu står SL trots allt inför stora prövningar framöver.

– Snart kommer nya satsningar i form av Citybanan, utbyggd tunnelbanan, bättre pendeltågstrafik, en renoverad Roslagsbanan samt en utbyggnad av tvärbanan till Kista och Helenelund, säger Tamsons.

Den utlovade höjningen av månadskortet med 40 kronor i januari (då enhetstaxa också införs) påverkas inte av en positiv delårsrapport.

– Kommande höjning tar höjd för nya investeringar och kommer som planerat i januari. Men den görs med några tior per år. Det blir inte någon ryckig höjning med en hundralapp eller så åt gången, säger Kristoffer Tamsons.

LÄS ÄVEN Alliansen kommer överens med MP: SL-kortet blir 40 kronor dyrare

Ur delårsrapporten

Under året har flera kampanjer genomförts i syfte att öka försäljning och resande. I maj sattes fokus på den uppdaterade SL-appen och dess nya tjänster. En succé enligt delårsrapporten.

Antal påstigande en vanlig vardag i augusti har ökat med 2,2 procent jämfört med samma månad förra året.

Resultatprognosen för helåret uppgår till 180 miljoner kronor. Prognosens resultat beror till stor del på en reavinst, högre biljettintäkter samt ett positiv finansnetto.

Kontroller för att stoppa fusk genom att ”ta rygg i spärren” har startats. Undersökningar visar att fusket sjunkit från 3,7 till 3,2 procent från januari till maj.

Trafikförvaltningens uppdrag att genomföra administrativa besparingar under perioden 2015-2017 kommer att genomföras via konsultväxling, färre resurskonsulter, översyn av antal befattningar samt kategoristyrt inköp.