Jakobsberg är en av stationerna SL:s nya trygghetsvakter kommer att sätta fokus på. Foto: Mikael Andersson

SL sätter in trygghetsvakter på pendeln

En satsning på nya trygghetsväktare som patrullerar tågen och framförallt stationer där otryggheten upplevs som störst.

  • Publicerad 09:57, 4 sep 2018

Det är i ett nytt pilotprojekt som landstinget satsar fem miljoner kronor på en ny roll – trygghetsväktare. Projektet dras igång direkt och innebär att ett 15-tal trygghetsväktare anställs.

Varannan kvinna otrygg på pendeln på natten

Tanken är att de ska röra sig inom pendeltågstrafiken vardagar som helger och under hela dygnen med ett speciellt fokus på stationer där otryggheten upplevs som störst.

– Vi behöver säkra upp kollektivtrafiken i hela länet och ha en trygg och trivsam miljö för våra resenärer. Vi ser idag ett samhälle som mår dåligt, där kriminaliteten har flyttat fram positionerna och knackar på dörren. Med den utvecklingen riskerar vi kollektivtrafikens attraktivitet, att man ska vilja resa kollektivt, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) som efterlyser fler insatser i kollektivtrafiken som bättre miljöer utanför stationerna och större resurser för polisen.

Enligt en kartläggning av SL och operatören MTR hamnar flera stationer under snittsiffran på 59 procent för den upplevda tryggheten på pendeln.

Är det dessa stationer som kommer vara i fokus?

– Det är att förenkla det. Vi vill göra hela pendeltågstrafiken tryggare, särskilt de stationer, och de sträckor, där den upplevda tryggheten är större. Tillsammans med MTR har vi gjort en gedigen kartläggning som grund till det arbetet. Generellt sätt har vi en väldigt trygg miljö i kollektivtrafiken men det finns utmaningar, säger Tamsons.

"Nedtonad klädsel"

De nya trygghetsväktarna ska ha väktarutbildning, arbeta uppsökande, sprida SL:s trygghetsnummer och även gå igenom tågen innan ändstationerna för att på så sätt också öka tryggheten för SL:s medarbetare.

Trygghetsväktarna ska också ”ha en mer nedtonad klädsel för att lättare upprätta dialog”.

Ska de vara civilklädda?

– Nej, men de kommer komplettera de vanliga uniformerna med en väst eller liknande. Det handlar om att det är olika trygghetssatsningar, olika roller, och återspeglar vilka befogenheter de har. De ska signalera närvaro på ett bra sätt, säger Tamsons.

Stationer i fokus

Här är stationerna som hamnade under snittet på 59 % kring den upplevda tryggheten i pendeltågstrafiken:

Kungsängen

Jakobsberg

Barkarby

Spånga

Årstaberg

Stuvsta

Handen

Flemingsberg

Östertälje

Södertälje C

Upplands Väsby

Rotebro

Helenelund

Ulriksdal

STATIONER DÄR TRYGGHETEN UPPLEVS SOM STÖRST

Farsta strand

Sundbyberg

Solna

Källa: MTR