TYCK TILL. Protestlista kring förändringarna av buss 50 har lämnats in till trafikförvaltningen, som uppmanar fler att tycka till. Foto: Linda Gren

SL välkomnar protester mot bussförändringar

Protestera mera. SL uppmuntrar till att fler resenärer hör av sig med synpunkter på de föreslagna förändringarna i busstrafiken.

  • Publicerad 08:26, 20 maj 2020

Förslagen för hur busstrafiken ska förändras i december valsar nu omkring hos de olika remissinstanserna, som kommuner och stadsdelar. Men det har inte gått medborgarna obemärkt förbi heller. Många synpunkter har kommit in och på sina håll, som i Hornsberg (linje 50)  och Hjorthagen (linje 55), har protestlistor med namninsamlingar på flera hundra namn lämnats in som ett försök att stoppa de föreslagna ändringarna. Bra, tycker SL själva.

Boende protesterar mot bussförändringar i Hornsberg

–  Vi uppmuntrar såna initiativ, både enskilda eller i grupp. Resenärernas synpunkter är något vi definitivt behöver ta hänsyn till, sedan måste vi vara försiktiga med att utlova något. Inget är fastställt än, utan vi gör det här just för att få in synpunkter, säger Johan Nordenblank, tf chef för trafikavdelningen på trafikförvaltningen.

Remissrundan pågår till midsommar och sedan ska det stötas och blötas innan det i september spikas vilka förändringar som blir av. Fram till dess uppmanar SL fler att höra av sig.

Hjorthagen i protest när busslinje 55 ritas om

Om de specifika protestlistorna kring linje 50 och 55 kommer få genomslag vågar inte Johan Nordenblank sia om i dagsläget.

Är det större chans att få igenom något ju fler namn man samlar?

–  Det är inte bara antalet som spelar roll. Ju fler som vill ha en förändring är inte det enda vi tittar på. Det är många avvägningar som måste göras när vi ska lägga pusslet.

–  I slutändan handlar det förenklat om att göra bäst för flest, att få ett trafikupplägg som är så bra som möjligt för så många som möjligt. Det blir många avväganden att göra, ökar man trafik i ett område får det följdeffekter i ett annat eftersom vi har en ekonomisk ram att förhålla oss till.

Vad väger tyngst, medborgarnas eller remissinstansernas synpunkter?

–  Inget väger tyngre än den andra, båda är viktiga hänsyn att ta. Sedan måste vi göra avvägningar. I slutändan är det omöjligt att tillgodose alla. För alla vill ha mer busstrafik, även vi, men med ändliga resurser går inte det.

Tyck till!

För att ta del av alla förslag till trafikförändringar, eller tycka till om förslagen, maila rafikförvaltningens registratur på: registrator.tf@sll.se