VILL ÖVERVAKA MER. Idag fattar landstingsstyrelsen beslut om att lämna in sitt remissvar angående kameraövervakning till regeringskansliet. Foto: Stockholms läns landsting / Mostphotos

SL vill ha 500 nya övervakningskameror

Både kollektivtrafiken och sjukhusmiljöerna måste bli tryggare. Det anser landstingsstyret som nu vill pressa regeringen att luckra upp lagstiftningen kring övervakning.

  • Publicerad 17:42, 28 nov 2018

Både i sjukvården och i kollektivtrafiken skulle det behövas betydligt fler övervakningskameror för att öka tryggheten. Det anser finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) och trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

I samband med att landstinget under tisdagen lämnade in sitt remissvar och tyckte till om regeringens delbetänkande i frågan att kamerabevakning tas bort för brottsbekämpande myndigheter, kräver de gemensamt att regeringen ska ändra lagen och ta ut svängarna betydligt mer.

– Dagens lagstiftning, liksom den här utredningen, är helt tandlös. Den fångar inte upp hur samhället ser ut i verkligheten. Trygghetskameror dämpar förekomsten av våld, brott och droger i tunnelbanan men vi får inte sätta upp några nya, säger Kristoffer Tamsons.

SL vill ha kameror och larm i busskurer

– Otryggheten är ett växande problem inom vården och över 3 000 landstingsanställda säger att de utsätts för hot och våld i sin yrkesutövning. Så kan vi inte ha det och fler kameror hade verkligen gjort nytta, säger Irene Svenonius.

Efter en lagändring tidigare i år får polisen numera sätta upp kameror utan att söka tillstånd. Men dagens regelsystem gör att landstinget fortsatt måste söka tillstånd hos länsstyrelsen. Ansökningar som ofta får avslag. Exempelvis ansåg säkerhetsansvariga på Södertälje sjukhus att det behövdes 59 stycken övervakningskameror i den nya behandlingsbyggnaden, men länsstyrelsen gav dock bara tillstånd till 12 stycken.

– Det här är fullkomligt oacceptabelt. Vi måste kunna garantera anställdas, besökares och patienters säkerhet, säger Irene Svenonius.

Enligt henne borde tillståndsplikten gällande kameror tas bort för samtliga landsting i Sverige, för att kunna garantera säkerhet i de samhällsviktiga funktioner som landstingen ansvarar för.

Nu kameraövervakas Sergels torg

Hon pekar bland annat på problemet med medlemmar från kriminella gäng som flera gånger kommit för att söka vård och då haft med sig en ”lång svans av gängmedlemmar" som hotat personal på länets akutsjukhus.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Med kameror riktade ut mot entrén hade det här kunnat undvikas, säger Irene Svenonius.

Bred uppslutning

Oppositionsborgarrådet Erika Ullberg (S) håller med om att landstinget bör få använda kameraövervakning mer.

– Vi vet att det är kameraövervakning både har brottsuppklarande och brottsförebyggande effekter. Jag tror även det kan skapa en upplevd trygghet, vilket är positivt, säger Erika Ullberg som också vill att tillståndsplikten att sätta upp kameror för landstinget ska tas bort.

– Det ska vara lättare för verksamheter som landstinget ansvarar för att sätta upp kameror. Inte minst på akutsjukhusens akutmottagningar. Det är bra att det finns en bred uppslutning i landstinget kring de här frågorna, säger hon.

Hur många kameror?

Idag finns det cirka 20 000 övervakningskameror inom SL-trafiken, inklusive de som finns installerade i fordon.

I ett första steg vill SL sätta upp runt 500 stycken kameror till, främst på platser som idag upplevs som otrygga. Till exempel busskurer och passager mellan olika trafikslag.

Inom sjukvården är det främst kameror i och vid akutmottagningarna som anses ha högsta prioritet.

Visa merVisa mindre