NORRVIKEN. Skolan menar att problemen redan är åtgärdade. Foto: Pauline Cederblad

Slagsmål och hot – nu riskerar skolan vite

Slagsmål i korridorerna, stökiga lektioner och elever som använder fula ord mot både andra elever och lärare. Skolinspektionen vill nu att Norrvikens skola åtgärdar problemen innan april – annars riskerar skolan vite.

  • Publicerad 08:42, 6 feb 2018

Vi har en bra situation på Norrvikens skola när det gäller trygghet och studiero

En rapport från Skolinspektionen visar på många och omfattande problem på Norrvikens skola. Under inspektörernas besök såg de elever ta stryptag på varandra, sova under lektioner och knuffas och bråka i korridorerna. En elev hotade en annan elev med att säga ”jag ska hugga dig”.

Elever i högstadiet berättade också om något som kallas ”vev”. Någon kan säga att "nu är det vev" och då är det slagsmål eller nästan slagsmål, och resten av eleverna springer dit för att titta. Det händer enligt eleverna ungefär en gång i veckan.

Stöket i Norrvikens skola har pågått under en längre tid. Redan hösten 2016 noterade Skolinspektionen flera brister i verksamheten vid ett besök. När de gjorde återbesök under hösten 2017 för att kontrollera om skolan tagit till sig av kritiken hade endast ett av problemen åtgärdats Dessutom upptäcktes nya brister.

Rent konkret är det krav som trygghet, att det ska finnas studie- och yrkesvägledande verksamhet som tillgodoser elevernas behov av vägledning och tillgång till skolbibliotek som Skolinspektionen slår ner på. Studieron och att lärarna fungerar som stöd i undervisningen brast också.

Flera elever har valt att byta skola. En elev i en skolklass i årskurs sex berättade att innan sommaren var de 23 elever i klassen. Efter sommaren fanns bara sju elever kvar.

Skolan har fram till den 17 april på sig att åtgärda bristerna, annars kan Skolinspektionen ansöka om föreläggande av ett vite på 750 000 kronor.

Ingela Landén, skolchef på Norrvikens skola, berättar att de nu har gjort förändringar på ledningsnivå. Bland annat har hon nu klivit in som tillförordnad rektor på skolan.

Hon säger att de tar Skolinspektionens kritik på största allvar och känner sig trygga med att bristerna redan är åtgärdade.

– Jag upplever att vi har en bra situation på Norrvikens skola när det gäller trygghet och studiero. Skolinspektionen var här i oktober och vi har gjort flera åtgärder, undersökningar och kartläggningar sedan dess. Dessa kartläggningar och undersökningar visar att vi idag har en god studiemiljö som präglas av trygghet och studiero, säger Ingela Landén.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Stor lärarbrist på fritids i Sollentuna

Nyheter Lärarförbundet ser med oro på minskningen av antalet behöriga lärare på fritidshem. Snittet i landet är 53,6 barn på en behörig lärare, fritidspedagog. I Sollentuna kommun är siffran 158,2 barn.fredag 25/5 9:33