Slopad simning trots bidrag

Tre skolor i Enköping har avskaffat simundervisningen i förskoleklass. Detta trots att kommunen fått ett särskilt statsbidrag på nästan 1,2 miljoner för ändamålet. – Jag tycker att det är jättekonstigt, säger Jenny Gavelin (L).

  • Publicerad 17:07, 19 sep 2018

Som Ena-Håbotidningen berättat tidigare i år har tre skolor i Enköping tagit bort simundervisningen i förskoleklasserna. Detta har lett till att föräldrar i kommunen oroat sig för barnens simkunnighet. Denna fråga resulterade också i en debatt under kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen.

Jenny Gavelin, Liberalerna, frågade ut skolnämndens ordförande Sven Jansson (S) om hur likvärdigheten för barnens simundervisning skulle säkerställas för alla barn i kommunen, och föreslog en bred politisk överenskommelse om att alla 6-åringar i kommunen ska få simundervisning.

– Det här handlar om likvärdighet. Jag tycker inte att det ska bero på vilken skola man går på om barnen får tillgång till simundervisning i förskoleklass eller inte, sa Jenny Gavelin i kommunfullmäktige.

Magnus Ahlkvist, Vänsterpartiet, visade sitt stöd till Jenny Gavelins förslag och upplyste även om att Enköpings kommun fått ett särskilt statsbidrag att använda just för simundervisning i förskoleklass.

– Och då tycker jag att det är lite paradoxalt att samma år som vi rekvirerar ett särskilt statsbidrag för att erbjuda simundervisning i förskoleklass så har vi rektorer som beslutar att vi ska sluta erbjuda simundervisning i förskoleklass, sa Magnus Ahlkvist i kommunfullmäktige.

Magnus Ahlkvist menar att detta statsbidrag införts med anledning av att det finns undersökningar som visar att tidig simundervisning ger bättre resultat för simkunnigheten.

– Ju tidigare simundervisning desto bättre simkunnighet, sa Magnus Ahlkvist i fullmäktige.

Enligt uppgifter som kom fram under mötet ska Enköpings kommun ha tagit emot nästan 1,2 miljoner i statsbidrag för att kunna bedriva simundervisning i förskoleklass.

Även Moderaterna och Centerpartiet uttryckte sitt stöd för Liberalernas åsikt om att alla 6-åringar ska få simundervisning.

– Det finns ingen anledning att riskera att barn drunknar, sa Jan Fredriksson, Centerpartiet.

Sven Jansson (S) svarade att det är väsentligt att tänka igenom hur mycket detaljstyrning som politikerna egentligen ska ha över de enskilda skolorna.

– Det är viktigt att låta rektorerna bestämma över det som är skolans verksamhet, sa Sven Jansson i kommunfullmäktige.

Sven Jansson anser vidare att man inte vet om den slopade simundervisningen i förskoleklass leder till att barnen får sämre simkunnighet, men att detta noggrant ska följas upp.

– Jag tycker att vi ska följa det här med tillit och respekt och se hur simundervisningen utvecklas i kommunen, sa han.

Hur mycket simundervisning krävs?

Det finns nationellt inte några styrdokument som fastslår hur mycket tid som skolan ska avsätta för simning. Simundervisning ingår i det centrala innehållet i kursplanen för idrott och hälsa i årskurs 3, 6 och 9. Simförmåga ingår i kunskapskraven för årskurs 6 och 9 och därför förväntas skolan ge simundervisning.

Källa: Skolverket

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Lokal Lucia är svår att rekrytera i år

Nyheter Uttagningen till Enköpings Lucia har startat. Den här gången har det dock varit svårt att hitta kandidater. – Det är få som söker, säger körledare 
Viktoria Strandberg.onsdag 17/10 15:00

Enköpingsbor kan få dricka Västeråsvatten i framtiden

Nyheter En vattenledning från Västerås föreslås för att säkra tillgången till dricksvatten i Enköping. Projektet beräknas kosta 565 miljoner kronor. – Kommunen växer snabbt, säger Mats Flodin (M).onsdag 17/10 13:03