Bildbevis. Filmerna ska kunna användas som bevis, men enligt resenärer har kontrollanter använt filmningen som hot. Foto: Mostphotos

SL:s bruk av kroppskameror anmäls

En man har anmält bruket av kroppskameror i SL-trafiken till Datainspektionen. Enligt anmälan har kameror använts för att hota passagerare.

  • Publicerad 11:30, 29 jan 2020

Hur länge sparas filmen som personalen tar vid biljettkontroller i SL-trafiken? Den frågan ställde en person till en kontrollant i januari. Svaret blev ”för evigt”. En annan incident i januari: En resenär berättar för en annan om de rättigheter man har i samband med biljettkontroll. Då kommer en kontrollant fram och ber personen att titta in i kameran.

Båda incidenterna har ägt rum sedan SL införde kroppskameror på kontrollanterna, enligt Viktor Arnell, som nu anmält händelserna till Datainspektionen.

– Offentligt har SL sagt att de använder kamerorna för att styrka folks identitet. Men i själva verket verkar det som att de vill ha kamerorna för att tysta en eller för att man ska lyda kontrollanterna – annars blir man filmad, säger Viktor Arnell.

Avgiftsfri kollektivtrafik

Han är aktiv i nätverket Planka.nu, som bland annat arbetar för avgiftsfri kollektivtrafik, och det är via nätverket som han fått höra om händelserna där kontrollanterna ska ha betett sig på det här viset. På SL säger man att kamerorna inte ska användas som de enligt uppgift gjort.

– Det är mycket olyckligt om resenären i fråga kände sig hotad eller inkorrekt informerad av biljettkontrollanten. Det är självfallet inte avsikten och jag kan bara beklaga. Jag tar ärendet vidare till ISS som förvaltar trafikförvaltningens avtal om biljettkontrollanter, säger Aleksander Krajisnik vid SL:s presstjänst.

Biljettkontrollanten är instruerad att slå på kameran så snart en tilläggsavgift tas ut eller när en hotfull situation uppstår.

– Samtliga kontrollanter har som instruktion att, innan inspelning påbörjas, informera resenären om att inspelning kommer att ske. Det är sedermera obligatoriskt att genomgå utbildning i GDPR för samtliga biljettkontrollanter, säger Aleksander Krajisnik.

Vittnar om otrygghet

Syftet med SL:s arbete med biljettkontroller och kroppskameror är att se till att alla resenärer i SL-trafiken har giltig biljett. Filmen kan användas till exempel när någon överklagar tilläggsavgift.

– Då många biljettkontrollanter vittnat om otrygghet, våld och hot i tjänsten har beslut fattats om att samtliga kontrollanter ska bära kroppskamera i tjänsten. Kamerorna ska stävja hot och våld mot personalen och göra deras arbete tryggare, säger Aleksander Krajisnik.

Kroppskamerorna är på hela tiden som kontrollanten arbetar, men materialet raderas kontinuerligt efter två minuter. Kontrollanten kan trycka på inspelningsknappen och då sparas det inspelade materialet som en fyraminuterssekvens.

Materialet som spelas in är krypterat och kan inte ses av varken den som bär kameran eller av tredje part, om kameran blir stulen eller tappas bort.

– Det är specifika personer hos ISS som kan se och behandla materialet och enbart det material som de behöver för att utreda eventuellt invändningar. När ett ärende avslutas genom att kunden betalar eller ärendet skrivs av ska uppgifterna raderas, säger Aleksander Krajisnik.

Stockholm Direkt