I SJÖN. De 924 000 kronorna som staden olagligt betalade ut till sina handplockade konsulter för att granska Slussenprojektet, kommer inte komma tillbaka till skattebetalarna. Foto: Sacharias Källdén

Slussenexperter anlitades olagligt – får behålla pengarna

Trots fällande dom tänker Stockholm stad inte kräva tillbaka den en miljon kronor som olagligt betalats ut till de fyra handplockade Slussenexperterna.

  • Publicerad 16:46, 21 feb 2018

Det var i december 2017 som Högsta förvaltningsdomstolen förkunnade sin dom: stadens direktupphandling av fyra "experter" som skulle granska nya Slussen-projektet efter valet 2014 var olaglig. Istället för att själva handplocka konsulter, skulle staden ha följt lagen om offentlig upphandling och utannonserat tjänsterna. I och med domen ogiltigförklarades också själva avtalen med konsulterna.

Staden bröt mot lagen i Slussengranskning

Pär Cronhult, chefsjurist som företrätt den grupp som tagit strid mot staden, har sedan dess menat att staden nu måste kräva tillbaka de totalt 924 000 kronorna som konsulterna fick i arvode. Detta trots att de redan utfört arbetet.

– Domen går inte att tolka på något annat sätt, avtalet har nu bedömts vara i grunden ogiltigt, vilket innebär att det aldrig har existerat. Det betyder att staden olagligt gett en miljon kronor i gåva till det här gänget, skattepengar som helt kastats i sjön.

Kräver inte tillbaka pengarna

Det som gäller efter domen är att parterna ska sättas i samma sits som om avtalet aldrig funnits, vilket Pär Cronhult menar betyder att konsulterna ska betala tillbaka pengarna till staden.

Expertgruppen dömer ut en renovering av nuvarande Slussen

Staden har tidigare inte velat tagit ställning till hur man ska hantera detta, men nu meddelar stadsjurist Catharina Gyllencreutz att man beslutat sig – för att inte agera överhuvudtaget.

"Tjänsterna som avtalen avsåg är redan utförda och levererade. Det är därför inte möjligt att låta de mottagna prestationerna gå åter. Konsulterna har rätt till ersättning för de prestationer som de har utfört och som staden har tillgodogjort sig", skriver hon i ett mejl.

En bedömning som Pär Cronhult menar är fel.

– Det är oerhört viktigt att en sådan här dom får konsekvenser, lagarna är till för att motverka korruption och ska följas. Vad sänder det annars för signaler till medborgarna?

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Han drar paralleller till badbryggorna i Tanto, där staden 2014 fälldes för att olovligt ha direktupphandlat de nya bryggorna. Domen fick i praktiken inga konsekvenser, bryggorna låg ju där de låg och att flytta dem skulle kosta alldeles för mycket onödiga skattepengar, resonerade idrottsförvaltningen.

– Det är som om Skatteverket skulle upptäcka att någon fuskat med att betala skatt. Så skulle man säga "sorry, jag har redan använt upp pengarna" och då få reaktionen "jamen, dåså, då släpper vi det".

"Många har blivit knäppta på näsan"

Stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog (S) vill inte kommentera stadens juridiska bedömning överhuvudtaget.

– Men konsulterna har inte gjort något fel, tvärtom har de gjort en utomordentlig insats i sin rapport. Upphandlingsfrågor är väldigt komplexa, det är många förvaltningar runt om i Sverige som blivit knäppta på näsan när det gäller upphandlingar. Det är snårig materia.

Hur påverkar det här stockholmarnas förtroende för systemet?

– Det vi kan göra nu är att dra lärdom av den här domen inför framtiden, den ger nog både oss och många andra ökad kunskap. Det är som sagt väldigt komplext, vilket inte minst syns i att olika domstolar gjort olika bedömningar, säger Jan Valeskog (S).

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Men den förklaringen köper inte Pär Cronhult.

– Staden har medvetet satt i system att bryta mot lagen för att sedan strunta i konsekvenserna. Det är allvarligt, säger han.

Detta har hänt

Granskningen. Efter att de rödgrönrosa stod som valsegrare efter valet 2014 tillsattes en utredning som skulle granska om förslaget Nya Slussen tagits fram på rätt sätt och vilade på korrekta grunder. En så kallad "oberoende expertgrupp" bestående av fyra konsulter anlitades.

Rapporten. I februari 2015 presenterade expertgruppen sin rapport. Slutsatsen var att en renovering och återuppbyggnad av Slussen ej vore möjlig, förslaget Nya Slussen var fattat på korrekta grunder och den enda möjligheten.

Vändningen. Den oberoende expertgruppen visade sig inte vara oberoende alls. Staden hade utan annonsering själva handplockat de granskande konsulterna. Kammarrätten fann att staden inte hade brutit mot lagen om offentlig upphandling, eftersom man får direktupphandla konsultjänster under ett värde på 500 000 kronor och konsulterna hade slutit avtal var och en för sig. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade dock till fällande dom i december 2017, kontrakten skulle räknas samman eftersom de anlitats för samma uppdrag under samma tidsperiod.

Notan. Tillsammans fick konsulterna 924 000 kronor. Enligt chefsjurist Pär Cronhult innebär domen att konsulterna ska betala tillbaka pengarna till Stockholms stad. Sedan kan de i sin tur kräva skadestånd av staden, om de kan visa på bortfall av annan inkomst medan de utförde granskningen. Men för själva granskningen i sig kan de inte behålla några pengar, eftersom det avtalet rent juridiskt aldrig har funnits. Staden menar å sin sida att jobbet redan är utfört och att konsulterna har rätt till sin ersättning.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.