SMITTA. Upplands Väsby har stoppat besök på kommunala äldreboenden. Tre bekräftade fall av corona upptäcktes på ett av dessa äldreboenden. En person har nu avlidit av viruset. Foto: Jesper Håkansson/genrebild

Smittad av corona på äldreboende har avlidit

En av de tre smittade på ett kommunalt äldreboende i Upplands Väsby har avlidit. Tillståndet för de övriga två smittade är allvarligt. Det bekräftar socialchef Magnus Lublin.

  • Publicerad 15:56, 30 mar 2020

Vi arbetar utifrån att man som kund är frisk, om inte ett bekräftat positivt resultat ger annat besked.

Socialchef Magnus Lublin. Foto: Rosie Alm

– Tyvärr är det dåligt läge för de som fått smittan, skriver Magnus Lublin i ett mejl.

Enligt honom finns det i nuläget inga andra bekräftade fall av coronasmitta på de kommunala äldreboendena i Väsby.

Hur säkerställer ni att smittan inte sprids vidare på Väsbys kommunala äldreboenden?

– Vi arbetar utifrån att man som kund är frisk, om inte ett bekräftat positivt resultat ger annat besked. Vi har rutiner (kohortvård) som beskriver exakt vad man ska göra hos den enskilde och på avdelningen där smitta finns. Vi i ledningen riskbedömer dagligen vår situation och ser över samtliga enheter. Skyddskläder finns hos de kunder som är smittade, skriver Magnus Lublin i ett svar till Vi i VäsbyDirekt.

Han skriver vidare att "vi sedan tidigare har bett våra närstående att inte besöka enheten, endast i väldigt specifika fall men har nu sedan en tid helt besöksförbud. Vi informerar muntligen/skriftligen om läget till våra närstående och våra medarbetare. Pratar konstant om den basala vårdhygien som ska hållas, samtliga medarbetare har genomgått utbildning."

Det förekommer uppgifter att den sjukgymnast som jobbar på det coronadrabbade äldreboendet även jobbar i fler boenden och gör det utan skyddsutrustning. Stämmer detta?

– Vi har en sjukgymnast som går mellan olika boendeenheter, går till de avdelningarna som ej har smitta. Vi arbetar utifrån att; har vår personal inga symtom så är man frisk och i arbete, vilket gäller alla som arbetar inom vården, skriver han.

Enligt Magnus Lublin minimeras besöken för dem som inte behöver ta hand om kunderna på äldreboendet.

– HSL-chefen/HSL-utvecklingsledaren är de enda tjänstemännen som går till enheten. Alla andra tjänstemän använder telefon/skype. Allt för att minimera smittspridning

Stockholm Direkt