Ett nytt stort dike för ledningar har grävts längs Valla under sommaren, precis intill den nu tömda förskolebyggnaden. Foto: Eva Tonström

Snart återställs uppgrävd mark i Valla

Delar av marken längs Valla ska återställas under hösten. Man planerar även att öppna gångvägen ner mot Årstafältet för att nå lekplatsen vid gamla förskolan.

  • Publicerad 11:51, 22 aug 2019

Nu har arbetena på Årstafältet dragit igång igen efter sommaruppehållet. Det som händer närmast är att man börjar gjuta plattor till den nya dammen på fältet. Inom kort ska också marken längs Sandfjärdsgatan 14-72 börja återställas. Bland annat innebär det att en lekplats kommer att sättas tillbaka, man ska fylla igen diken och hål och plantera nya buskar och träd.

– Vi hoppas även så snart som möjligt kunna öppna upp gångvägen mellan Sandfjärdsgatan 72-82, så att till exempel barn ska kunna ta sig till gården vid den gamla förskolebyggnaden och leka, vilket vi vet att den använts till tidigare, säger Jacob Hellgren, kommunikatör på exploateringskontoret.

Lekplatsen utanför Sandfjärdsgatan 66/72, som varit öppen under sommaren, kommer även fortsättningsvis att vara öppen utom när arbetet i det området kräver större säkerhetszon. Då stängs den igen tillfälligt, enligt entreprenören.

Vid Sandfjärdsgatan 14, där gatan är avstängd, pågår ledningsarbeten. Där kommer man nu att schakta, alltså gräva bort jord. Även spontarbeten ute på fältet fortsätter, vilket betyder att man stärker upp marken på olika sätt med olika konstruktioner.

Mer info om vad som görs på fältet finns på stockholm.se/arstafaltet.

Lekplatsen har varit öppen under sommaren. Foto: Stockholm stad

Här sänks hastigheten i Farsta och Skarpnäck

Nyheter Hela listan: 52 gator skyltas om Staden fortsätter att se över hastighetsbegränsningarna. På nästa trafiknämnd spikas nya ändringar, bland annat för Söderort.fredag 13/9 15:03