Upprustning. Snart påbörjas upprustningen av Svandammsparkens södra del. Hela parken beräknas vara klar sommaren 2020. Foto: Sacharias Källdén

Snart börjar bygget i Svandammsparken igen

Till hösten börjar upprustningen av Svandammsparkens södra del, där man bland annat planerar att nya konstverk och en ny aktivitetsyta.

  • Publicerad 10:47, 4 jul 2019

Snart fortsätter upprustningen av Svandammsparken i Midsommarkransen, för att skapa en mer trivsam miljö.

Svandammsparken rustas för 20 miljoner - ny plaskdamm och kickbikebana

Arbetet med Svandammsparken påbörjades i september 2017 och pågår i två etapper. Den första etappen omfattade parkens norra del, där man bland annat har byggt en större plaskdamm med teknikhus och toalett, samt en lekplats för mindre barn. Utöver detta har man även utökat med nya sittplatser, belysning och träd. Detta stod färdigt sommaren 2018.

Ny krogplan i Svandammsparken

Till hösten, tidigast i augusti, kommer man att påbörja etapp två av Svandammsparken, som kommer att omfatta parkens södra del. Här planerar man, liksom i norra delen, att göra plats för nya sittplatser och förbättrad belysning.

Utöver detta planerar man att göra en ny gångbro och nya konstverk, ny, men mindre, aktivitetsyta för bollaktiviteter och kick-bike. Den planeras också en klätterställning i "gropen", grillplats, mindre utegym samt en upprustad labyrint enligt stadens hemsida.

Under byggtiden kommer den norra delen av parken vara öppen

Till sommaren 2020 beräknas hela parken vara färdig.