VISION. Så här är det tänkt att ankomstplatserna ska komma att se ut i den nya bussterminalen. Foto: Link arkitektur

Snart börjar sprängningarna vid Slussen

Snart sprängs det i Katarinaberget när staden sätter igång bygget av den nya bussterminalen.

  • Publicerad 13:37, 26 sep 2018

I våras gav mark- och miljödomstolen efter många turer tummen upp för den nya bussterminalen i Katarinaberget. Nu ska arbetet med att spränga ur tre stora bergrum med en höjd och längd på upp till 24 respektive 300 meter. Under hösten ska stadens entreprenör Implenia börja planera arbetet och i december ska själva sprängningarna i berget kommer att starta.

Själva sprängnings- och schaktarbetet beräknas pågå i två år och den totala byggtiden för bussterminalen är satt till 4,5 år.

Flera informationsträffar

Under hösten ska Projekt Slussen även hålla flera informationsmöten för boende och verksamheter i området.

– Vi har tidigare erfarenhet från sprängningar vid Katarinavägen som vi tar med oss i det här projektet. Hur man upplever vad som är störande varierar, så exakt hur många som berörs är svårt att säga nu. Vi planerar att löpande kommunicera var vi befinner oss i arbetsprocessen och vilken typ av arbete vi utför, säger Mikael Östman , byggprojektledare vid Projekt Slussen på stadens hemsida.

Nya Slussen byggs för att kunna skapa surfvåg

Totalt rör det sig om mer än 270 000 kubikmeter berg som ska schaktas bort och till största delen fraktas bort med lastbilar via Stadsgården på kvällar och nätter för att minska störningar enligt staden.

Stadens plan är att spränga ut mindre delar åt gången för att göra arbetet så säkert och skonsamt som möjligt för omgivningen. Vibrationsmätare som ska följas via ett "omfattande kontrollprogram, ska även sättas upp på flera platser för att skydda fastigheterna i området "Vid behov justeras sprängförloppet för att inte överskrida de uppsatta vibrationsnivåerna." skriver staden också på sin hemsida.

Gamla Slussen återuppstår – i jättelik 3D-modell

– Det har gjorts noggranna undersökningar och bergets kvalitet har bedömts god. Det finns redan utsprängda utrymmen i berget som använts till garage och skyddsrum. Vi har inför de närmast kommande arbetena besiktigat alla byggnader som eventuellt kan beröras av arbetet, säger Mikael Östman.

ENTRÈ. Här är de nya entréerna till bussterminalen. Foto: illustration: SL

Så blir terminalen

Terminalen kommer att bestå av två körbanor, en för ankommande bussar och en för avgående med en spännvidd upp till 24 meter. Mellan dessa byggs en vänthall.

Terminalen får åtta ankomstplatser, 17 nya avgångsplatser och 45 procent högre kapacitet än den gamla terminalen vid Stadsgården.

Bussterminalen byggs som en dockningsterminal med separat vänthall avskild från busstrafiken och förbereds för en framtida anpassning till elbussar.

Bussarna kommer att köra in och ut ur terminalen via en tunnel mynnar ut vid Stadsgårdsleden i nivå med Fotografiska muséet.

Entréer kommer att finnas vid Katarinavägen, Götgatan och vid Stadsgården.

Den färdiga terminalen ska kameraövervakas dygnet runt. Utrymningsvägarna ska klara att snabbt få ut alla personer även under rusningstid.

Byggtiden beräknas till 4,5 år. De första två åren pågår sprängningar, bortforsling av sprängmassor och betongarbeten. Efter det tar inredning och tekniska installationerna vid.

Källa: Stockholms stad.