Snart börjar bygget av avloppstunneln. Foto: Mikael Ullén

Snart byggs nya avloppstunneln under Söderort

Snart startar sprängningarna av den nya avloppstunneln som ska gå från Bromma, under Söderort och till Sickla.

  • Publicerad 11:51, 20 nov 2019

I januari kommer arbetet med den nya avloppstunnel mellan Bromma och Sickla att börja märkas i Axelsberg. Då börjar Stockholm vatten och avfall att hägna in ett arbetsområde på ena halvan av Axelsbergs bollplan, söder om Hägerstens allé.

I området kommer byggbodar, fordon och material som behövs till tunnelarbetet att stå ända fram till år 2026.

Tunneln. Kartan visar tunnelsträckningen i Hägersten. Foto: Stockholm vatten och avfall

Sträckningen mellan Årsta och Sickla. Foto: Stockholm vatten och avfall

Tunga transporter i tre år

I mars startar bygget av en ny tunnelmynning på platsen. Tunneln kommer först att sprängas österut, under Axelsberg och Aspudden. Året därpå, 2021, börjar sprängningarna västerut, mot Klubbacken, och norrut, under Mälaren.

Under byggtiden ska betong levereras till och bergmassor köras bort från arbetsområdet. De tunga transporterna får enligt mark- och miljödomstolen inte gå på Hägerstens allé. Därför byggs istället en inhägnad, tillfällig väg på gångvägen söderut från bollplan till Selmedalsvägen. Härifrån kör lastbilarna förbi Axelsbergs centrum till Stjernströms väg, till Personnevägen och ut på E4:an.

Stockholm vatten och avfall räknar med att det kommer vara flest transporter under den första arbetsperioden när tunneln sprängs, från våren 2020 till sommaren 2023. Under de här åren kommer det i snitt att vara 55-65 enkelresor med lastbil per dygn till och från arbetsområdet.

Tunnlar möts vid Aspuddens skola

I vår börjar också arbetet med avloppstunneln vid Liljeholmen. Här kommer arbetsområdet att ligga vid korsningen Hägerstensvägen-Södertäljevägen, där det redan finns en tunnelmynning.

År 2023 är planen att de två tunnlarna från Eolshäll och Liljeholmen möts vid Aspuddens skola.

Ny stor avloppstunnel dras genom Söderort

När hela tunneln, som blir 14 kilometer lång, är klar år 2026 läggs Brommas reningsverk ner och avloppsvatten från Västerort kommer istället att renas i Henriksdals reningsverk.

Transporter. Linjerna visar hur byggtrafiken ska köra till och från arbetsområdet på Axelsbergs bollplan. Foto: Stockholm vatten och avfall

Arbetsplats. Här ska arbetet med tunneln göras vid Liljeholmen. Foto: Stockholm vatten och avfall

Vill du veta mer?

Stockholm vatten och avfall kommer ha informationsmöten för de som bor nära tunnelsträckningen.

Den 27 november hålls ett möte på Seniorhälsans lokal på Axlesbergs torg 3, klockan 18.30 - 20.30.

Mer information finns på https://www.stockholmvattenochavfall.se/

Visa merVisa mindre

Fler arbetsområden för tunneln

Henriksdal

I reningsverket byggs just nu det näst sista steget i den befintliga reningsprocessen om, eftersedimenteringen och luftningsbassängerna. I Henriksdal finns tre etableringsområden, ett på berget vid Henriksdalsringen 57-59, ett vid Lugnets trafikplats och ett mittemot kyrkogården på Kvarnholmsvägen.

Åkeshov

Ett nytt etableringsområde börjar att byggas i januari 2020 vid Åkeshovsvägen mittemot Äppelvikens ridskola. Själva tunneln kommer att börja byggas i april, genom den befintliga tunnelmynningen bakom Bromma reningsverk. Etableringen kommer att finnas kvar till 2025.

Smedslätten

Byggetablering startar i januari 2020 och tunneln börjar att byggas i mars. Etableringsområdet är vid pulkabacken söder om Alviksvägen. Byggområdet kommer att finnas på platsen till och med 2026.

Gullmarsplan

Ett etableringsområde anläggs i skogsbacken vid Sundstabacken söder om Sundsta gård samt under Skanstullsbron. Området hägnas in våren 2021 och tunneln börjar sprängas under samma år.

Sickla

Arbetet är igång igen i området vid Hammarbybacken efter att ha stått stilla under stora delar av året. Sprängningarna, för att göra plats åt Sicklaanläggningen inne i berget, återupptogs i september. De beräknas fortsätta i 2,5 till 3 år, men de ytliga sprängningar som hörs mest ska bara hålla på i två månader. Hela arbetet beräknas pågå i sex år.

Här hittar du mer om den nya avloppstunneln

Visa merVisa mindre