Nytt utseende.

Snart byggstart för rumänsk lokal

Efter en lång väntan fick Kulturföreningen Fratia lov att bygga sin samlingslokal i Bredäng. Men det kommer dröja ytterligare innan bygget kan återupptas. Vilken verksamhet som ska bedrivas är ännu oklart och grannarna har överklagat Stadsbyggnadsnämndens beslut.

  • Publicerad 14:28, 8 maj 2015

Den övergivna byggarbetsplatsen intill tunnelbanan i Bredäng har upprört många närboende. Synpunkter har lämnats på projektets utformning, tillvägagångssätt och syfte. Under lång tid har Kulturföreningen Fratia velat bygga en kyrka, samt ett kulturellt och socialt centrum på platsen. Men bygglovsansökan har dragit ut på tiden. När marken började förberedas saknades bygglov, och sedan föreningen ansökte om bygglov 2012 har den fått göra flertalet ändringar och tillägg i sin ansökan.

– Det har dragit ut på tiden för att de som har jobbat åt oss har lurat oss. Det har kostat mycket mer än vi tänkt, men det kommer att bli jättefint när det är klart, säger föreningens ordförande Elena Borca. 

I mars godkände Stadsbyggnadsnämnden till slut den omgjorda ansökan om bygglov. Föreningen har många idéer på vad byggnaden ska kunna användas till. Dels består planen av en kulturell sektion där föreningen bland annat ska kunna ha bibliotek, utställningar och scenframträdanden. Och dels av en social sektion med korttidsboende för flyktingar och/eller en kvinno-jour.

– Vi gör det här för att förbättra Bredäng, säger Elena Borca.

Tveksamma till boende

Tidigare har Skärholmens stadsdelsförvaltning bland annat varit tveksamma till att ha ett asylboende och ett skyddat boende för utsatta kvinnor under samma tak. 

– Men vi har inte sagt att vi måste göra både och. Vi kan göra antingen ett asylboende eller ett skyddat boende, säger Elena Borca.

Bygglovsenheten på Stockholms stadsbyggnadskontor har gjort bedömningen att det går att ha båda verksamheterna enligt gällande detaljplan.

I framtiden vill föreningen även bygga en rumänsk-
ortodox kyrka på fastigheten.  

– Men vi kommer att börja med den kulturella och sociala delen och ansöka om bygglov för kyrkan senare när vi har finansiering för det, säger Elena Borca.

Men än får byggherren inte sätta spaden i marken. Först ska det göras en teknisk utredning. Dessutom har den lokala hyresgästföreningen Stora Sällskapets väg-Ålgrytevägen överklagat beslutet om bygglov, då de inte vill ha en byggnad med det utseende som har angivits.

– Vi är även emot att de vill ha ett skyddat boende och ett flyktingboende i samma byggnad, säger hyresgästföreningens ordförande Tom de Wang,

– Jag tycker att det är synd. Jag tror att många har missförstått vad det är vi vill göra, säger Elena Borca.

Kulturellt, socialt och ekumeniskt centrum

Syftet med projektet är att främja etnisk mångfald, väcka intresse för andra kulturer, driva en kulturinriktad pilotanläggning med ekonomisk bärkraft och att sysselsätta långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna.

Bygglovsansökan skickades 2012. Det första förslaget visade en mindre byggnad som skiljer sig från nuvarande förslag och detaljplanens illustrationer. Sedan dess har ett flertal kompletteringar skickats till ansökningen, då information har saknats eller byggnaden har avvikit från detaljplanen eller behövt omarbetas utifrån synpunkter som har kommit från remissinstanserna.

I den nya planen har man bland annat ökat antalet parkeringsplatser, tagit bort takkuporna, minskat antalet fönster och terrasser, samt tagit bort den mur som tidigare omgärdade byggnaden.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.