FÖRSKOLA. Ansökningsperioden pågår mellan 2 december och 9 januari. Foto: Mostphotos

Snart dags att söka till förskoleklass

Med början sista veckorna i november håller Solnas kommunala och fristående skolor informationsmöten inför ansökningar om förskoleklass under läsåret 2020/21.

  • Publicerad 10:06, 6 nov 2019

Under informationsmötena får föräldrar och vårdnadshavare träffa rektorer och lärare som berättar om verksamheten på sina skolor.

Ansökningsperioden för förskoleklass löper mellan 2 december och 9 januari. Kommunen gör placeringar utifrån vårdnadshavares önskemål, syskonförtur och den relativa närhetsprincipen.

Besked om skolplacering skickas via SMS och e-post till vårdnadshavare i slutet av februari. Mer information finns på Solna stads hemsida.

Stockholm Direkt