Snart färdiga. Cykelbanorna mellan Enebyvägen och Enevägen är snart färdiga. Foto: Ella Söderberg

Snart fritt fram att cykla säkert på Spångavägen

Arbetet med att förbättra framkomligheten och bygga nya cykelbanor längs med Spångavägen har hållit på i över ett år. Men nu är projektet snart helt klart.

  • Publicerad 12:15, 22 aug 2019

Trots att staden har pekat ut Spångavägen som ett stråk för cykelpendling, har det helt saknats cykelbanor på delar av sträckan. Därför påbörjade staden i augusti förra året ett arbete med att rusta upp den kilometerlånga sträckan mellan Enebyvägen och Enevägen.

Enkelriktat på båda sidor

Där har det nämligen bara funnits en enkelriktad bana på östra sidan av vägen. På andra sidan har det på vissa delar saknats cykelbana, vilket har lett till att cyklisterna tvingas ut i motortrafiken.

Genom att bredda cykel- och gångbanan på den sydvästra sidan av Spångavägen blir det enkelriktade cykelbanor på båda sidorna av vägen.

Nu blir det snart dagfritt fram att trampa utan problem hela sträckan.

– Arbetet är nästan klart och ska slutinspekteras i början av september, säger Malinda Flodman, presstalesperson på trafikkontoret.

Nya lönnar planterade

I samband med detta har man även sett över cirkulationsplatsen vid korsningen Spångavägen och Styresman Sanders väg, och gjort övergångsstället säkrare.

Ny gatubelysning har satts upp, och vid busshållplatserna på sydvästra sidan har det gjorts plats för tillgänglighetsanpassade ytor.

Längs med bullerplanket har 25 träd bytts ut för att ersättas med lika många lönnar. Växtbäddarna som träden står på får stenkross och biokol, vilket ska ge rötterna mer utrymme, och tar hand om dagvattnet. På så sätt fungerar de som en avlastning av dagvattenledningssystemet.

Säkrare. Övergångsstället vid cirkulationsplatsen ska bli säkrare för gångtrafikanter. Foto: Ella Söderberg