Waxholmsbåt. Snart fungerar ditt SL-kort som biljett. Foto: Waxholmsbolaget

Snart gäller SL-kortet på Waxholmsbåtarna

Genom att låta SL-kortet gälla även på Waxholmsbåtarna skulle fler lockas till skärgården under lågsäsong. Försöket lyckades och Trafiknämnden har därför beslutat om en permanent lösning.

  • Publicerad 13:58, 1 aug 2019

Sedan årsskiftet 2017/2018 har det varit möjligt för resenärer att under lågsäsong använda SL:s periodkort även på Waxholmsbåtarna. Försöket har varit ett test för att se hur det skulle påverka resenärernas resebeteenden och göra skärgården mer attraktiv även under höst och vinter.

– Syftet med reformen är att använda fartygen mer effektivt, skapa underlag för båtpendling och stärka utvecklingen av skärgården under delar av året då underlaget för restauranger och andra verksamheter är lägre, förklarade skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) i en intervju sommaren 2018.

SL-kortet gäller inte på båtar till skärgården

Utvärderingen visar nu att testet resulterat i både ökad jobbpendling och helt nya resenärer. Därför blir försöket permanent redan i höst.

Från den 16 september kan den som har en 30-dagars-, 90-dagars- eller årsbiljett i SL-trafiken resa med samma biljett i Waxholmsbolagets trafik under höst- och vintersäsongen. Precis som under försöket som genomfördes 2018 gäller det även biljetter som är giltiga i mer än 30 dagar ur SL:s skolsortiment.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

SL:s periodbiljetter gäller i Waxholmsbolagets trafik som längst till 7 maj 2020. Giltighet av SL-biljett upphör och börjar gälla i samband med den årligen återkommande tidtabellsförändringen i vår- respektive hösttidtabell.