Snart invigs skolan utan klassrum

Skolans hörnstenar är kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande. På Bergavägen byggs just nu det sista på den nya Glömstaskolan, där 200 elever ska börja till hösten. Södra Sidan har fått en rundvisning i lokalerna.

  • Publicerad 17:29, 3 maj 2016

Glömstaskolan. Huge bygger en ny kommunal F-9-skola som ska vara klar till hösten. I väntan på den nya byggnaden har Glömstaskolan en förskoleklass med 31 barn i Kästaskolans lokaler. Foto: Frida Wänelöf

Södra Sidan: Framtidens skola

Framtidens skola är en artikelserie om skolans utveckling på södra sidan.
 
Mattelektion med klass 9B på Östra grundskolan i Skogås. På schemat geometri. På borden läsplattor och elevernas mobiltelefoner. På väggen en TV med klassens mentor Anders Enströms youtube-kanal.
 
Mer elevinflytande på Björkhaga skola har lett till bättre betyg, sammanhållning och elever har lärt sig ifrågasätta och förstå hur samhället fungerar. – Vi vet bäst hur vi lär oss, säger Helena Belina, 15.
 
A, B, C, D. På Glömstaskolan jobbar två nyanlända lärare med att lära en förberedelseklass svenska och hur skolan fungerar. Till sin hjälp har de 31 förskolebarn.
 

Glömstaskolans rektor Peter Bragner öppnar upp portarna till skolans enda entré.

– Här ska alla flöden ske. Det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv, säger han.

För att de 720 elever som beräknas gå i Glömstaskolan i framtiden ska kunna dela på en entré börjar olika årskurser, olika tider. Den akademiska kvarten är inskriven i schemat.

– Skolan är så regelstyrd i dag. Vi tittar för mycket på gränser istället för möjligheter. Vi måste börja med målen – vad är det vi ska lära eleverna – och anpassa oss därefter.

Två lektioner om dagen

Till skillnad från många andra skolor har eleverna inte heller mer än två lektioner per dag. En på förmiddagen och en på eftermiddagen. Lärarna styr sedan över rasterna utifrån behov och arbetssätt.

– Annars går så mycket tid till att start och stopp. Både elever och lärare måste hoppa mellan olika ämnen. Och så pratar vi om att vi har så stressade ungdomar i dag. Nej, vi vill utnyttja dagen på ett bättre sätt.

Att minska stressen är också en del av skolans vision om att alla elever ska utvecklas och nå sin fulla potential genom ett holistiskt perspektiv på lärande och utveckling.

– Vi måste jobba med hela individen. Vi kan se att psykisk hälsa, BMI och självskadebeteende följer Pisa-resultaten. Tidigare har man satsat antingen eller, istället för att satsa på både välmående och kunskapsresultat, säger han och berättar att ett av skolans sätt att satsa på välmående är att bygga lokaler som minskar mobbningen i skolan.

Peter Bragner ställer sig i mitten av en av skolans sex hemvister.

– Här har vi uppsikt över alla ytor. Det handlar om trygghet.

I skolan finns varken klassrum, korridorer eller bänkrader. Eleverna är inte heller uppdelade i klasser, utan de går tillsammans med alla elever från samma årskurs. Hemvisterna består av olika utformade grupprum och salar. I ett av rummen är den ena väggen av en enda stor whitboardtavla.

– Som du ser går det inte att säga var katedern ska stå. Här finns ingen fram och baksida.

Sittsäckar och ståbord

I stället för bänkar i rader ska rummet möbleras med sittsäckar, ståbord och konferensbord. Peter Bragner menar att problemet med traditionella klassrum är att de är utformade för att eleverna ska sitta och ta emot.

– Det står 91 gånger i vår läroplan att eleverna ska samtala, ändå bygger vi klassrum som inte är anpassade för det.

Visst behövs det föreläsas ibland, men då har skolan istället små salar bestående av fem mattklädda trappsteg där eleverna kan sitta. Där har läraren uppsikt, och det finns inga bättre eller sämre platser, menar Peter Bragner.

Han passerar lärorummen som har glasväggar ut mot trapphuset. Det är ett exempel på skolans arbete med tillgänglighet och transparens, förklarar han.

Skolan är den femte kommunala förskole- eller skolbyggnaden i Huddinge som byggs enligt den energisnåla passivhustekniken. Peter Bragner tror inte att det kommer dröja länge innan fler skolor i Sverige är uppbyggda på samma sätt.

– Vi bygger bort alla dödutrymmen och får ut mycket på få kvadratmeter, så det blir inte dyrare.

Vill utvecklas

I höst börjar de första eleverna. Den största utmaningen som skolan står inför är att fortsätta utvecklas, för det går inte att fortsätta göra som man alltid har gjort, menar Peter Bragner.

– Hade banker haft samma utvecklingstakt som svensk skola så hade vi fortfarande skrivit checkar.

Varje skåp ska förses med laddare till elevernas lärplattor. För honom är digitalisering i skolan en självklarhet.

– Om eleverna klottrar förbjuder vi inte pennor. Det handlar om ledarskap och pedagogik.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.