Förändring. Nu har utredningen om vägen gjord och beslut ska fattas efter sommaren. Foto: Lotten Engbom

Snart kan arbetet med kö-vägen börja

Den omdiskuterade vägen Enebybergsvägen och Täbyvägen kan nu förändras. Politikerna och tjänstemännen från Täby och Danderyd kan ta ett beslut i höst.

  • Publicerad 10:46, 5 jun 2020

Politiskt har vi varit överens om att det är en viktig fråga.

Tidigare har politikerna inte kunnat enats i frågan om hur man ska lösa problemet med Enebybergsvägen respektive Täbyvägen som går genom både Danderyd och Täby. Men i maj förra året påbörjades diskussioner kommunerna emellan för att försöka lösa trafiksituationen.

-– Politiskt har vi varit överens om att det är en viktig fråga och samarbetet har varit bra. Sedan har vi olika utmaningar på de olika sträckorna, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M).

Våren 2019 startade kommunerna en gemensam utredning av trafiken utmed vägsträckningen. Den utredningen är nu klar och visar på olika förslag på hur trafiken kan bli bättre.

Bland annat lyfter den upp hur man kan bygga om stråket samt vägar som ligger i anslutning. Den tar även upp vilka beteendepåverkande åtgärder man kan göra.

Beslut efter sommaren

Tanken var att politikerna skulle besluta om vilka förändringar som ska göras nu i vår. Men på grund av olika anledningar, bland annat inställda möten på grund av corona, så kommer beslut att tas efter sommaren.

– Vi vill bland annat se över busshållplatserna på vägen. I morgonrusningen är det svårt att komma fram, säger Johan Algernon.

Enhagsvägen bättre

Men vissa åtgärder har redan gjorts. I Täby har man förbättrat Täbyvägen och Rostockvägen, där man har gjort ett vänsterfällt. I Danderyd har rödljusen på vägen förändrats för att trafiken ska flyta bättre.

– De synkar bättre med varandra nu. Vi gjorde det i våras, sedan havererade de. Men nu ska ljusen fungera igen, säger Bengt Sylvan (L).

Han tycker att samarbetet mellan tjänstemännen har fungerat väldigt bra och hoppas att man ska hitta nya lösningar. Men han vill fortfarande se att fler Täbybor väljer Enhagsvägen och kör ut på E18 under morgonrusningen.

– Nu bygger de om på E18 men när bygget är klart går den vägen mycket snabbare, säger han.

Omstridd väg:

Enebybergsvägen går från Täbyvägen ner till E18 och är en vanlig genomfartsväg för de som ska från Täby in till stan och för Danderydsbor som ska kasta på tippen.

Vägen har byggts om av Danderyds kommun just för att försöka förhindra genomfartstrafik. Bland annat har varannan busshållplats flyttats ut i körfältet.

Nu ska nya politiksa beslut tas i höst som kan leda till bättre trafik.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt