Ska bort. Den gamla träbyggnaden i utkanten av Bromsten kommer sannolikt att rivas inom kort. Då kommer gruppen på knappt 20 personer, som bosatt sig här, att avvisas. Foto: Mikael Andersson

Snart rivs magasinet i Bromsten

I somras flyttade bostadslösa in i ett gammalt magasin i utkanten av Bromsten, vilket har skapat oro i området. Nu ska byggnaden snart rivas. Vart personerna som flyttat in ska ta vägen då är oklart.

  • Publicerad 11:25, 14 nov 2019

I utkanten av Bromsten, mot Ulvsundavägen, ligger en lång träbyggnad. Här har olika företag hållit till tidigare. Men i somras stod byggnaden övergiven i och en grupp människor flyttade in.

Sedan dess lever och sover knappt 20 personer här. Vi träffar några av dem en ruggig novemberdag.

– Vi är flera som bodde på Solvalla camping tidigare. När den stängde flyttade vi in i en gammal däckverkstad i närheten. Den jämnades med marken i somras, så då kom vi hit, säger en man som vi kan kalla Karl.

Då hade magasinet kvar sina stora portar, men de plockades bort för ungefär en månad sedan.

– Det var första kalla höstdagen, det var inte kul att vakna den morgonen, säger Karl.

Många klagomål

Att han och de andra har flyttat in i magasinet har skapat oro i närområdet. Frågan har diskuterats i omgångar på Facebook och många har hört av sig med klagomål till stadsdelen.

– Folk är frustrerade över att det är en boplats, att obehöriga befinner sig där, det är en olägenhet. Flera beskriver att de känner sig otrygga på sina egna tomter. Det har också varit problem med att folk kör bilar på gång- och cykelbanan till magasinet, säget Pia Fält, parkingenjör i Spånga-Tensta.

Stadsdelens entreprenör placerade först ut ett granitblock, för att få stopp på bilkörningen. Men den gick att runda.

– Nu har de lagt ut en stor natursten också. Och vi kommer att täppa till ytterligare två smitvägen som vi har identifierat, säger Pia Fält.

Bostäder och aktivitetspark

Huset och marken ägs av Stockholms stad och planen är att byggnaden ska rivas – så snart det bara går, enligt Thomas Schilén, kundförvaltare på fastighetskontoret.

– Vi inväntar ett rivningslov från stadsbyggnadskontoret som vi hoppas kommer inom ett par veckor. När det blir dags att riva blir det en avhysning av dem som bor där tillsammans med polisen. Sedan kommer det att gå snabbt eftersom där varken finns vatten, avlopp eller el. När allt är borta ska vi återställa marken, säger Thomas Schilén.

Platsen där magasinet står ingår i området Bromstensgluggen, där Stockholms stad så småningom planerar att bygga runt 600 bostäder, förskola och en aktivitetspark.

Detaljplanearbetet har påbörjats men står still i väntan på att programmet för Spångadalen, som i framtiden är tänkt att knyta samman Bromsten med Rinkeby och Tensta, blir klart.

– Först när programmet har avslutats kan vi säga när detaljplanearbetet med Bromstensgluggen kan återupptas, skriver Jenny Lindén, projektledare på exploateringskontoret, i ett mejl.

Mindre kallt. Trots att byggnaden saknar portar har gruppen lyckats värma upp en del av den genom att installlera en gammal kamin. Foto: Mikael Andersson

Ingen plan. "Vi vet att de ska riva huset, polisen har varit här och sagt det. Vi hoppades att vi kunde bo här till efter jul, det är kallt nu, men vi får se, säger Karl. Foto: Mikael Andersson

Vart Karl och de andra ska ta vägen när magasinet rivs vet de inte ännu. Socialtjänstens uppsökarteam har varit på platsen flera gånger, enligt Sofia Månsson, biträdande enhetschef på socialförvaltningen och anvarig för uppsökarteamet.

– Vi erbjuder stöd, informerar om alternativ och boenden som de kan söka sig till. Vi kan även hjälpa till i kontakten med myndigheter men all kontakt med Uppsökarteamet är frivillig, säger Sofia Månsson.

Karl själv säger att han levt under liknande omständigheter i fyra år.

– Det är tufft att skaffa bostad i den här stan. Det finns bara andrahandskontrakt och man ska betala tre hyror i deposition. Jag har ledsnat totalt sen jag misslyckades med mitt företag som jag drev tidigare, säger han.

Han och de andra hade hoppats kunna bo kvar i magasinet åtminstonde över vintern. Trots att portarna är borta har de lyckats ordna värme genom att installera en gammal kamin som de eldar i, och som de säger att brandkåren godkänt under ett av sina besök som de gör då och då.

Men de är väl medvetna om att många vill ha bort dem därifrån.

– Jag kan förstå det till viss del. Det kan vara någon som har tagit något och då går alla grannar igång. Men "you don't shit where you sleep". Vi har ganska hög moral faktiskt, säger Karl.

Stockholm Direkt