BYGGS OM. Två bostadshus ska byggas i delar av Sankt Göransparken. Foto: Per Brandt (Arkvivbild)/Stockholms stad/Utopia arkitekter

Snart startar stora förtätningen av Stadshagen

I början av november går startskottet för det stora projektet att förtäta kring Stadshagen. Först ut: Sankt Göransparken.

  • Publicerad 16:30, 8 okt 2019

För nästan ett år sedan vann stadens planer på cirka 1 800 bostäder i Stadshagen laga kraft. Nu är tanken att projektet ska komma igång – om än bara en liten del.

Så vill staden göra om Sankt Göransparken

Det handlar om lednings- och lekparksflytt i Sankt Göransparken. Dagens lekplats ska bort och istället hamna uppe vid terrasserna och med annat innehåll. Vid terasserna byggs det även om och fylls på med nytt innehåll som boulebana. Hundrastgården ska vara kvar.

Lekparken flyttas eftersom JM ska bygga två hus med 53 lägenheter och lokaler i bottenplan där istället. Från början var planen ett 14-våningshus men det ändrades efter kritik under processens gång.

Stadens nya plan – två hus vid Sankt Göransparken

1 november kommer stadens arbete med att flytta ledningar – och lekplats – att starta i Sankt Göransparken och väntas pågå till sommaren 2020. Under tiden kan gångvägar komma att stängas av. Själva husbygget kan komma igång efter 30 september 2020 då JM får tillträde till marken, enligt exploateringskontoret.

Hur hela jätteprojektet Stadshagen ska rulla vidare sedan är inte helt spikat.

– Vi håller på med tidplan för övriga delar i projektet, men det är för tidigt att säga när olika delar startar, uppger Monica Almquist, projektledare på exploateringskontoret.

Var ersättningsplanen för den plan som försvinner vid Stadshagens IP ska hamna är inte heller beslutat i dagsläget.

Byggplanerna i Stadshagen

Cirka 1775 lägenheter, varav 500 är hyresrätter och 245 studentbostäder. Detaljplanen innehåller även gruppboende och kollektivboende

Ny grundskolaför cirka 750 elever intill Stadshagens IP

Fem nya förskolor med totalt 20 avdelningar.

Stadshagens IP byggs om, där en 11-spelsplan försvinner. Efter ombyggnationen ska en 11-spelsplan och en 7-spelsplan finnas på platsen. En ersättningsplan för den 11-spelsplan som försvinner ska tas fram, inget beslut om var ännu.

Ny tennishall under mark

S:t Göransgatan ska bli mer stadsgata med fler lokaler i bottenplan för att skapa mer liv och rörelse.

Nytt parkeringsgarage med 250‑300 parkeringsplatser.

Den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen på Mariedal vid Karlbergssjöns strand bevaras och får nytt innehåll med hyresrätter och kafé.

Så här är planen att Sankt Göransparken ska utformas. Foto: Stockholms stad

Här är alla delarna i Stadshagen projektet. Foto: Stockholms stad