"Snö är inte avfall"

Våren tycks vara här, och snötäcket krymper snabbt. Men redan nu blickar trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) fram mot nästa vinter – med förhoppningar om att att det regelverk som klassar snö som avfall ses över och gör det lättare att ta hand om den snö som måste forslas bort från våra gator.

  • Publicerad 11:38, 22 mar 2011

Det har varit två kraftigt snötyngda vintrar i Stockholm, och därmed två vintrar med påtagliga problem för snöröjningen. Ett stort aber har varit att den kvot som staden enligt Naturvårdsverket har rätt att dumpa i sjön, och de dispenser staden får från denna kvot, snabbt fyllts. Därför önskar trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) att Naturvårdsverket ser över sin klassning av snö som avfall.
"Redan nu måste Naturvårdsverket agera för att skapa goda förutsättningar för nästa vinters snöröjning i Stockholm. Annars riskeras framkomligheten och tillgängligheten i huvudstaden" skriver Ulla Hamilton i dag i en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.
"På de ytor som Stockholms stad ansvarar för i innerstaden har det fallit 10,6 miljoner kubikmeter snö vilket motsvarar 17 Globen fyllda med snö", fortsätter hon, och poängterar att den snö som dumpas i Mälaren inte visat sig vara någon miljöfara:
"Sjötippning är kanske inte visuellt tilltalande men det utgör inte en negativ miljöpåverkan, enligt mätningar som Stockholms stad genomfört."
Därför bör avfallsbegreppet ses över, menar Hamilton:
"För att kunna ta sitt väghållningsansvar och säkra framkomligheten och tillgängligheten behöver Stockholms stad en förutsägbar dispens för sjötippning och snöupplag. Det behövs även en översyn av avfallsbegreppet där snö, liksom dagvatten, undantas från avfallsbegreppet".