Sociaborgarråd. Jan Jönsson (L) menar att socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet. Foto: Lieselotte van der Meijs

Socialborgarrådet: Barn ska aldrig hamna på gatan

Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) menar att inget barn ska hamna på gatan och vill stärka stadens nollvision när det gäller hemlösa barnfamiljer – men samtidigt har socialtjänsten begränsade resurser, och måste prioritera.

  • Publicerad 11:51, 24 maj 2019

Jan Jönsson säger att hemlöshet kan delas in i två målgrupper. De med missbruks- eller psykiatrisk problematik, och de som är strukturellt hemlösa. Med strukturellt hemlös menas att personen inte har en bostad, men om man skulle få det har man möjlighet att klara av att sköta den.

En kvinna vi pratat med upplever att hon inte blivit lika prioriterad eftersom hon inte har missbruksproblematik?

– Den känslan hon har är förmodligen helt korrekt. Samtidigt är resurserna begränsade och socialtjänsten måste prioritera de med störst behov. Det finns en förväntan på varje människa att man ordnar bostaden själv, vilket innebär att man även kan behöva söka sig utanför Stockholms stad, kanske utanför länet också.

Läs även: Sanna är hemlös med sina barn: "Förnedrande"

Han säger att om socialtjänsten inte kan ordna permanenta bostäder, är de ansvariga för att se till att barnfamiljer har tak över huvudet. Då kan vandrarhem eller hotell vara en lösning.

– Har man försörjningsstöd, som jag förutsätter att man har, betalar socialtjänsten för nätterna. Får man en sådan insats ingår påkoppling av bostadslots som ska hjälpa en att söka vidare, säger Jan Jönsson.

"Socialtjänsten yttersta skyddsnätet"

Dock finns det undantag. Har man egna tillgångar, som en bil eller liknande som går att sälja, får man använda de pengarna för att betala hotellnätterna.

– Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet när inget annat finns att tillgå, i övrigt förväntas andra människor att klara av sitt boende. Det kan verka hårt, men det finns så många hjälpbehövande att de som står utan tillgångar ska prioriteras, säger han.

Nästa år blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Jan Jönsson tror att stadens nollvision gällande vräkning av barnfamiljer då kan stärkas.

– Då måste hyresvärdar ta kontakt i god tid med socialtjänsten så man hinner förebygga vräkningar. Är det dock så att man hamnar i den situationen, ska socialtjänsten hundraprocentigt möta upp och ordna en tillfällig bostadslösning direkt. Barn ska aldrig hamna i en situation att de sover en natt på gatan.

Hur ska ni motverka att hemlösheten ökar?

– Det finns bostadssociala resurser, SHIS, som har 2 300 lägenheter i Stockholm, varav 400 är för barnfamiljer. Dessutom håller vi på att bygga 100 nya lägenheter som ingår i det vanliga bostadsbeståndet. Där är kravet att man har varit hemlös och bott i Stockholm i minst två år. Dessa bostäder bör bli klara till hösten. Sen är en viktig del att själva bostadsbyggandet ökar, säger han.