Gruppboende. Interna stridigheter med hot och rättsliga efterspel har lett till en allvarlig arbetsmiljö på Lugnets LSS-boende på Munsö. Foto: Daniel Cannervik

Socialchefen om krisen på Lugnet: "Vi ser allvarligt på läget"

Om LSS-boendet Lugnet på Munsö måste stänga vid årsskiftet kan Ekerö kommun få problem. Föreningen vill nu att kommunen tar över verksamheten.

  • Publicerad 14:50, 19 okt 2018

Vi måste ordna det på något sätt.

Situationen på LSS-boendet Lugnet på Munsö är kritisk. Det kunde Mälarö Tidning berätta förra veckan i samband med att en 78-årig före detta styrelseledamot i föreningen dömdes till tio månaders fängelse för försök till mordbrand och olaga hot mot LSS-boendet och verksamhetschefen.

Samtidigt riskerar boendet för nio personer med bland annat grav autism att läggas ner efter en turbulent tid.

LÄS ÄVEN: Efter hoten: Nu kan LSS-boendet tvingas stänga

Arbetsmiljön har på sistone blivit är så pass dålig att den innebär risk för både ohälsa och olycksfall på grund av hot och kränkningar. Efter att ha hittat allvarliga brister i arbetsmiljön vid en inspektion i våras kräver verket nu att det systematiska arbetsmiljöarbetet styrs upp ordentligt, bland annat med hjälp av en extern resurs.

Om kraven inte har uppfyllts vid årsskiftet kommer Lugnets verksamhet att förbjudas och boendet kan då stängas.

Ekerö kommun är uppdragsgivare till Lugnet och har tagit del av Arbetsmiljöverkets beslut och skrivelser.

– Vi ser förstås mycket allvarligt på hur läget har kommit att utvecklas, säger Lena Burman Johansson, socialchef på Ekerö kommun.

Hur allvarlig bedömer du att situationen är?

– Den är riktigt bekymmersam, inte minst nu med anledning av Arbetsmiljöverkets besked till föreningen som innebär att verksamheten måste stängas vid årsskiftet om man inte vidtar ett stort antal åtgärder.

Enligt Lena Burman Johansson har kommunen i uppemot två år känt till att det funnits problem i Lugnets verksamhet. Förra hösten begärde socialkontoret därför att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skulle göra en tillsyn av verksamheten. Den har ännu inte avslutats.

– Parallellt med IVO:s tillsyn har vi från kommunens sida även förtätat vår individuppföljning för att säkerställa att de boende har ett bra och tryggt omhändertagande.

Om föreningen inte har uppfyllt Arbetsmiljöverkets krav vid årsskiftet måste verksamheten stänga. Då riskerar de nio personer som i dag bor på Lugnet formellt sett att bli bostadslösa. Kommunen har det yttersta ansvaret för att samtliga personer har fortsatt boende och daglig verksamhet även om Lugnet skulle stängas.

– Det är viktigt att både boende och närstående kan känna trygghet. Därför har vi påbörjat ett arbete för att se över alternativa scenarier om verksamheten skulle komma att läggas ner. Det är ett arbete som självklart inte är klart ännu men som är prioriterat från vår sida, säger Lena Burman Johansson.

Kan kommunen garantera att alla kommer att ha fortsatt boende även om verksamheten stängs?

– Det är definitivt ingen önskvärd situation för någon, men vi måste ordna det på något sätt.

I kommunen finns i dag tolv LSS-boenden med sammantaget ett 80-tal platser.

Kommunen begärde nyligen en skriftlig redogörelse av hur föreningen Lugnet tänker hantera Arbetsmiljöverkets beslut.

– Vi har fått ett kort svar, men vi kommer att begära ytterligare förtydliganden då vi bedömer att det svaret inte är tillräckligt utförligt, säger Lena Burman Johansson.

Vid ett extrainsatt möte i måndags kväll beslutade Lugnets föreningsstyrelse att be kommunen att ta över verksamheten. När den tidningens gick i tryck hade kommunen ännu inte mottagit föreningens förfrågan.

– Vi genomför även ett arbete för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav, vi håller på att rekrytera en ny verksamhetschef och har även anlitat en extern resurs inom företagshälsovården. Men vi måste också ha en plan B om Arbetsmiljöverket säger i december att det inte håller, säger Cornelis Saers, styrelseordförande i Lugnet.

Själv är han skeptisk till att föreningen kan lösa situationen på egen hand.

– Det är bara att inse att det är för mycket myndighetskritik för att vi ska kunna fortsätta, säger han.

Delar av Arbetsmiljöverkets kravlista

• En tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter, befogenheter och kunskaper ska finnas.

• Arbetsgivaren ska ha klargjort för samtliga arbetstagare att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

• Fungerande rutiner för att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska finnas i verksamheten.

• Arbetsgivaren ska vid vidtagandet av åtgärder ha anlitat sakkunnig hjälp utifrån.

• Rutiner ska finnas för att hantera kränkande särbehandling.

• Arbetsgivaren ska ha vidtagit åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

• Arbetsgivaren ska ha klargjort för arbetstagarna att det inte enbart är en rättighet utan även en skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet för att uppfylla ovan nämnda villkor.

Ekerösonen Leufvenius till Karlskrona

Sport Hugo Leufvenius, 20, flyttar hem till Sverige efter två säsonger i Kanada.lördag 20/4 1:15

Trafikverket stäms på rekordsumma av italienskt företag

Nyheter Krävs på drygt 830 miljoner kronor: ”Det största skadeståndskrav vi någonsin fått” Trafikverket beslutade tidigare att bryta ett kontrakt med ett italienskt företag som arbetade med Förbifart Stockholm, som svarar med en stämningsansökan. Nu ska tvisten avgöras i italiensk domstol.torsdag 18/4 9:02