Nya rutiner. Kommunen har tillsatt en ny LSS-grupp som ska arbeta mer jämställt och rättssäkert än tidigare. Vallentuna kommuns socialchef David Gyllenstråle tillträdde 2018, först som tillförordnad.

Socialchefen om kritiken mot minskat LSS-stöd

Tidigare bedömning för beslut kan ha varit för generösa och ojämställda. Det menar socialchefen David Gyllenstråle som menar att man nu arbetar mer rättssäkert än vad man gjort tidigare.

  • Publicerad 16:51, 5 mar 2020

Vallentuna kommuns tidigare beslut enligt LSS var rättsosäkra och ojämställda, enligt socialchefen David Gyllenstråle. Därför tillsatte man under 2019 en ny LSS-grupp som skulle arbeta för att göra besluten mer enhetliga. 

– Den nya chefen har arbetat med att det ska bli mer jämställt och vi har gjort en förändring i vår myndighetsutövning, den är mycket mer rättssäker nu. Tidigare har vi sett att det var stora skillnader i besluten beroende på vilken handläggare man hade, säger David Gyllenstråle, som tillträdde 2018 efter att tidigare chefen valt att sluta efter den ekonomiska krisen. 

För att fler ska få hjälp

Många av de familjer som kontaktat VallentunaDirekt har märkt av en stor skillnad i hur deras beslut har utformats och hur kommunikationen varit med deras handläggare, mot hur det har fungerat tidigare. En korrekt upplevelse, enligt David Gyllenstråle.

– Myndighetsutövningen har tidigare inte varit lika rättvis och rättssäker. Det här blir effekten när vi ändrar på det, och det gör vi för att samtliga kommuninvånare ska ha möjlighet att verkligen få hjälp från oss. Nu har vi högre kompetens och vi kommer att fortsätta på det spår vi har, säger David Gyllenstråle. 

Han kan inte kommentera några specifika fall, men menar att i de flesta av de få fallen som överklagats på senare tid har förvaltningsrätten dömt till kommunens fördel. 

– Om man inte är nöjd så har man möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten, och där har vi inte haft så många fall. Att överklaga kräver inte en särskilt avancerad insats av invånaren.

Ekonomin är inte orsaken

Socialförvaltningens tidigare ekonomiska situation ska inte ha något att göra med de upplevda förändringarna, enligt David Gyllenstråle. 

– Nej, absolut inte. Vi har vår ekonomi under kontroll och under 2019 har vi i princip gått plus minus noll gentemot förvaltningens budget.

FUB-representant är kritisk

Marianne de Valladolid, vice ordförande för organisationen FUB södra Roslagen som bland annat omfattar Vallentuna kommun, är mycket kritisk till kommunens nya arbetsmetoder.

–  Inom en del områden fullgör kommunen sina skyldigheter ganska bra, men det finns mycket att förbättra. Insatser man haft i flera år nekas nu eller minskas avsevärt och man hänvisas till att överklaga i domstol.

Att de nya rutinerna skulle vara mer rättssäkra och jämställda håller hon inte med om. Kommunen har mycket större ekonomiska möjligheter att anlita jurister för att tala för sin sak.

– Det är en skam för vårt samhälle att redan så utsatta personer tvingas kämpa för sina rättigheter i domstol. Det går inte riktigt att greppa att en kommun vars policy att alla invånare ska ha jämlika levnadsvillkor, nu utsätter denna grupp som redan är så oerhört utsatt, säger hon.

Flera Vallentunafamiljer får minskat LSS-stöd

Stockholm Direkt