Joakim Jonsson (S), gruppledare. Foto: Pauline Cederblad

Socialdemokraterna presenterar sin skuggbudget

På torsdag nästa vecka diskuteras kommunens budget inför 2020. (S) vill se mer medel till skola och omsorg som finansieras med besparingar i administration och sänkta överskottsmål.

  • Publicerad 18:00, 4 jun 2019

Alliansen har presenterat sitt budgetförslag inför 2020. På torsdag lyfts frågan vid kommunfullmäktige och nu presenterar oppositionen sina förslag, även kallad skuggbudget, och Socialdemokraterna vill se mer medel till skolan och äldreomsorgen.

En satsning på ungefär 30 miljoner kronor.

– Den stora skillnaden i vår budget från majoritetens är att vi satsar på skola och omsorg, säger Joakim Jonsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Sollentuna.

– Vi finansierar det med besparingar i administration, politiska arvoden och genom att sänka överskottsmålen, säger Joakim Jonsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Sollentuna.

Satsningen på skola och omsorg är central i er skuggbudget. Varför anser ni att den är så viktig?

– Man har sparat in ganska mycket på äldreomsorgen de senaste åren. När det gäller skolan tycker vi att det är viktigt att skapa en mer jämlik skola, men också hjälpa de som har särskilda behov där många föräldrar får hjälpa till mycket, säger Joakim Jonsson.

Förslaget skulle innebära en sänkning av överskottsmålen från 1,1 procent till 0,5 procent.

Hur har ni tänkt långsiktigt med en kompromiss i överskottsmålen?

– Vi tycker att man de senaste fem åren har haft ett väldigt högt överskott, på en halv miljard. Det räcker med ett överskott på nästan 20 miljoner det här året. Det finns så pass mycket överskott ackumulerat att vi kan nöja oss med det. Vi vill ha överskott, det är självklart, men överskottet i Sollentuna har varit väldigt högt.

Förutom mer medel till skola och omsorg innefattar budgeten en rad andra satsningar. Ett helhetsgrepp från nämnderna mot att nå Agenda 2030 – ett global mål att utrota fattigdom och hunger – och så en investering i en backhoppningsbacke, bland annat.

Och precis som majoriteten, en ny idrottshall i Viby.

– Det har vi haft med i budgeten tidigare. Vi ser med glädje att majoriteten har lagt den i sin budget, att de har kommit med på den banan också, säger Joakim Jonsson.