Kan förbjudas. Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson (M) vill se ett tiggeriförbud. Foto: Mostphotos

Socialnämnden säger ja till tiggeriförbud i Danderyd

Nu säger socialnämnden i Danderyd ja till Hanna Bocanders (M) förslag om tiggeriförbud. Enligt förslaget kan det gälla vid bland annat matbutiker, Mörby centrum och Danderyds sjukhus.

  • Publicerad 11:31, 25 jun 2019

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M) har i kommunstyrelsen lagt ett förslag om att Danderyds lokala ordningsföreskrifter ska omfatta tiggeriförbud. Det ska, enligt förslaget, gälla vid matbutiker, Mörby centrum, Danderyds sjukhus och vid återvinningsstationerna.

Nu har socialnämnden behandlat ärendet, och sagt ja till ett tiggeriförbud.

– Jag vill ha ett nationellt förbud mot tiggeri, men nu gör vi det näst bästa. Tidigare domar visar att det måste vara strikt avgränsat var förbudet gäller, säger Carina Erlandsson (M), ordförande i socialnämnden.

Hon säger att en del i varför hon anser att ett förbud behövs, är för att det är ovärdigt att människor lämnar sina familjer och bor på gatan i Sverige.

– Det är förfärligt, säger Carina Erlandsson.

Men de lämnar väl sina barn för att få ihop pengar till barnens mat?

– Det är klart att det är en orsak, att man inte kan ge sina barn mat. Men många blir också lurade. Sverige ger stöd genom EU och jag själv ger pengar genom en organisation, min uppfattning är att man måste gå den vägen. Meningen med den fria rörligheten var inte att man skulle åka hundra mil och sätta sig på en smutsig trottoar, säger Carina Erlandsson.

Hon säger att många, särskilt äldre kvinnor, hör av sig och är oroliga.

– Ordningen vid återvinningsstationerna är ett jätteproblem, det är en oro som många känner. Vi har inte människor som bor på gatorna i ett modernt välfärdsland, säger Carina Erlandsson.

Här kan tiggeri förbjudas i Danderyd

I ett tjänsteutlåtande, signerat socialdirektör Britt-Marie Ekström, står det att ”kommunens ansvar enligt socialtjänstlagen, att ansvara för stöd och hjälp vid en akut situation, kvarstår oaktat förbud mot tiggeri”.

Detta är ingenting som finns med i socialnämndens remissvar.

– Det heter att där man vistas ska man få hjälp om man är i akut nödläge. Jag förstår att förvaltningen svarar på det sättet. Jag tycker det är bra, det är ju så i en politisk organisation att det finns tjänstemän som är professionella och det är inte alltid vi politiker är överens med dem, vi har andra bevekelsegrunder. Men vi lutar oss mot det att de kan sin sak, säger Carina Erlandsson.

Socialnämnden å sin sida har lagt ett eget yttrande där de upgger att de anser att det är orimligt att alla Sveriges 290 kommuner ska hitta på egna lösningar, och att riksdag och regering borde ta ett samlat ansvar och besluta om ett nationellt förbud.

Stockholm Direkt