Anställda på socialtjänstens enhet för äldre larmar i ett anonymt brev om missförhållanden som kan gå ut över de som söker hjälp. Foto: Arkivbild

Socialsekreterare larmar i anonymt brev

Detaljstyrning, favorisering och arbetsmiljöproblem som går ut över de äldre. Det larmar anställda i Skärholmens socialtjänst om i ett anonymt brev till förvaltningens ledning. "Det är något vi måste ta tag i snabbt", säger t.f. socialchef Lena Svensson.

  • Publicerad 10:09, 10 okt 2019

Det är i ett anonymt brev som en grupp medarbetare larmar om situationen på Beställarenheten omsorg om äldre i socialtjänsten i Skärholmen.

I brevet, som bland annat skickats till stadsdelsdirektören, fackförbunden och socialtjänstens ledning, skriver de att situationen på enheten går åt helt fel håll och kräver att den genast ska utredas.

Enligt brevförfattarna beror många av problemen på enhetens ledning, som de menar favoriserar vissa av de anställda. Medan vissa får jobba fritt och har lättare att befordras utsätts andra för detaljstyrning.

"Vi upplever att minsta lilla sak granskas och kontrolleras i detalj, vilket känns väldigt förnedrande", skriver de.

Det är något som får konsekvenser även för de som söker hjälp hos stadsdelsförvaltningen, menar de anställda. På Beställarenheten omsorg för äldre tas bland annat beslut om äldre har rätt till hemtjänst eller särskilt boende. Men eftersom vissa anställda favoriseras har deras ärende lättare att få bifall, medan de andras kan få avslag, skriver brevförfattarna.

"Med andra ord så kan klienters omsorgsbehov bli nekad om klienten råkar få "fel handläggare", vilket är förödande för rättssäkerheten och för klienters situation", skriver de.

Tar på allvar

Varken fackförbundet Saco/SSR eller Vision har innan det här brevet hört om de påstådda problemen på enheten.

– När jag läste brevet verkade det som att det finnas problem med arbetsmiljön som vi behöver titta på. Det är svårt när brevet är anonymt, man vet inte om det är hela arbetsgruppen som känner så eller om det bara är tre personer, men vi tar det på största allvar, säger Anette Petersson, kontaktperson på Saco/SSR.

Vill ha möte

Lena Svensson är t.f. avdelningschef för socialtjänsten i Skärholmen. Inte heller hon har hört talas om det som de anställda larmar om i brevet tidigare.

– Men det som står i brevet är allvarligt och något vi måste ta tag i snabbt, på något sätt. Problemet är att det inte finns någon att vända sig till eftersom brevet är anonymt – jag vet inte vem av de 20 anställda jag ska vända mig till för att inleda en dialog, säger hon.

Samma dag som Lena Svensson fick brevet skickade hon mail till hela personalgruppen där hon vädjade om att de som vill prata var välkomna på ett möte med henne och representanter från fackföreningarna. Men ännu har hon inte fått något svar.

Enligt brevförfattarna påverkar situationen på enheten hur beslut om äldre i behov av stöd fattas. Hur ser du på det?

– Är situationen sådan är det oerhört allvarligt. Men just nu handlar det om att ta det lugnt och reda ut vad som faktiskt har hänt, man kan ju ha så olika bild av vad som hänt. Det är därför vi verkligen vill prata med dem som jobbar på enheten, säger Lena Svensson.