Socialtjänsten har svårt att hjälpa gatubarnen, som ofta avviker innan de får en placering. Foto: Ylva Bergman

Socialtjänsten handfallna inför gatubarnen: "Vet inte vad vi ska göra"

Att hantera – och hjälpa – Stockholms gatubarn är en stor utmaning för både polis och socialtjänst. ”En stor frustration”, säger Göran Hägglund, socialförvaltningen.

  • Publicerad 15:39, 27 jul 2017

Som StockholmDirekt tidigare berättat upplever både polis och socialtjänst att antalet gatubarn på Stockholms gator blir allt fler och allt yngre. I dag rör det sig om ungefär 200 barn i innerstan, främst unga killar med utländskt medborgarskap – som saknar bostad och lever på gatorna.

Gatubarn bakom rån på Södermalm

Men både polis och socialtjänst har i dag svårt att bemöta gruppen. Fyra av de barn som greps efter helgens rån eller rånförsök på Södermalm väntade på placering via socialtjänsten, men har sedan försvunnit. Ett vanligt problem, enligt Göran Hägglund, biträdande chef på socialförvaltningen.
– För att ett barn ska kunna låsas in behövs ett beslut enligt LVU. Det beslutet måste godkännas av en politisk nämnd och sedan av förvaltningsdomstolen. Processen tar lång tid.

Och även när ett omhändertagandebeslut finns, kan det ta tid att hitta ett hem åt barnet. Under den tiden händer ibland att barnet försvinner.

Tycker du att ni har tillräckliga befogenheter att hjälpa barnen idag?
– Nej, men jag vet inte heller vad vi ska göra i stället. För oss handlar det om att försöka motivera och hjälpa men den här målgruppen upplever sig inte ha det behovet, utan de avviker ofta. Det är en stor frustration.

"Ska inte låsa in barn"

Att många av de här barnen inte är straffmyndiga skapar även problem för polisen, eftersom många avviker efter att de gripits. Något som Jonas Trolle, biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm, tror kan bero på att barnen har svårt att föreställa sig att det kan finnas ett alternativt liv.

– Många har förmodligen levt utan föräldrar hela sitt liv, de lever i tajta grupperingar där lojaliteten blir till gruppen. Vilket är logiskt, eftersom det är den enda familj de har, säger han och fortsätter:

– Vi kan gripa dem när de gjort sig skyldiga till brott men att låsa in barn i polisarrest, det gör vi inte och det ska vi inte göra.

Hela situationen, menar han, gör det svårt att hjälpa barnen. Men han tillägger samtidigt att det inte är en omöjlig uppgift.
– Men det kräver att vi har en bättre samordning och att vi bestämmer hur vi ska rikta in arbetet.

Kartläggning ska få effekt

Polisen, socialtjänsten och Stockholms stad har sedan tidigare har ett samarbete som går ut på att kartlägga "ett antal tongivande individer" bland de hemlösa barnen och i första hand rikta sitt stöd till dem. Ett arbete som nu skruvas upp efter de senaste dagarnas händelser på Södermalm.

– Även om vi bara tittar på ett fåtal så får det en spridningseffekt, det vet vi av erfarenhet. Med de resurser samhället har är det inte rimligt att tro att vi kan lösa situationen för 200 barn i ett ögonblick, säger Jonas Trolle.

Göran Hägglund, socialförvaltningen, menar att flera delar av samhället måste samarbeta för att få bukt med problematiken.

– Socialtjänsten och polisen har redan tagit initiativ med vår uppsökande verksamhet. Jag personligen kan initiera samverkansformer tillsammans med de andra myndigheterna, men när det handlar om mer resurser då måste politiken ta beslutet.

200 gatubarn i city

- Polis och socialtjänst uppskattar att ungefär 200 ungdomar lever på Stockholms gator.

- Barn under 15 år är inte straffmyndiga. Ytterst ansvarar socialtjänsten för att de barn som vistas i kommunen erbjuds skydd och stöd utifrån sina behov. Det spelar ingen roll för bedömningen om barnet sökt asyl eller saknar asylskäl.

– Personer under 18 år räknas som barn, och då ska det enligt socialtjänstlagen inte göras någon skillnad i utredningen av barnets behov, säger Göran Hägglund, biträdande enhetschef på socialförvaltningen i Stockholm.